Початок роботи Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 72 из 174

background image

Початок роботи

Пульт дистанційного керування

Огляд пульта дистанційного керування

Вставлення батарей

 |ПРИМІТКА |

 

\

Якщо пульт ДК не працює належним чином:

 - перевірте полярність +/– батарей;
 - переконайтеся, що батареї не вологі;
 - перевірте, чи не заблоковано датчик прийому сигналу пульта ДК;
 - перевірте, чи немає поблизу джерела флуоресцентного 

освітлення.

 |ЗАСТЕРЕЖЕННЯ |

 

\

Утилізуйте батареї відповідно до місцевих норм з охорони 

навколишнього середовища. Не утилізуйте їх разом зі 

звичайним домашнім сміттям.

PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT

HOME

1
4
7

VOL

+

2
5
8
0

VOL

3
6
9

SOURCE

DISC MENU

HOME

REPEAT

TITLE MENU

VOL

VOL

POPUP

A     B     C     D

BONUS

SUBTITLE FULL

SCREEN

SAMSUNG TV

SMART

HUB

+

INFO

TOOLS

RETURN

EXIT

AUDIO

VIEW

Натисніть, щоб вивільнити диск.

Після завершення налаштування дає змогу вказати 

джерело вхідного сигналу на телевізорі. 

(Ця кнопка доступна лише на телевізорах samsung.)

Використовується для ввімкнення та 

вимкнення програвача.

Використовується для переходу до 

попереднього меню.

Ці кнопки використовуються для вибору 

параметрів у меню керування програвачем і 

для ввімкнення певних функцій диска Blu-ray.

Використовуйте кнопки з цифрами для 

вибору параметрів.

Натисніть, щоб відкрити меню диска.

Натисніть для переходу вперед або назад.

Натисніть для пошуку вперед або назад.

Використовується для отримання доступу 

до різноманітних аудіофункцій на диску.

Натисніть, щоб скористатися функцією 

Smart Hub.

Натисніть, щоб зупинити відтворення 

диска.

Натисніть для переходу до головного 

меню.

Ввімкнення та вимкнення телевізора. 

(Ця кнопка доступна лише на телевізорах samsung.)
Регулювання рівня гучності. 

(Ця кнопка доступна лише на телевізорах samsung.) 

Натисніть, щоб призупинити відтворення диска.
Натисніть, щоб відтворити диск.

Натисніть, щоб змінити мову субтитрів 

диска Blu-ray/DVD.

Натисніть, щоб відкрити меню "Сервіс".

Використовується для відображення 

інформації екрану відтворення.
Натисніть, щоб вибрати елементи меню та 

змінити значення меню.
Натисніть, щоб вийти з меню.

Натисніть, щоб відкрити спливаюче меню/

меню заголовка.

Натисніть, щоб скористатися функцією 

повтору.

Натисніть, щоб скористатися функцією 

bonusview.

Натисніть, щоб скористатися функцією 

повноекранного перегляду.

14

  Українська

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   14

2012-04-27   오후 4:52:37