ПОслуги мЕРЕЖ Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 65 из 174

background image

Зміст

Українська  

7

 

|

ПОслуги мЕРЕЖІ

43  Використання служби Smart Hub
43 

Короткий огляд служби Smart Hub

44 

Використання веб-браузера

45  BD-LIVE™

дОдАтОк

46  Зауваження щодо відповідності та 

сумісності

47  Захист від копіювання
47  Обмеження відповідальності за 

надання послуг мережі

48  Ліцензія
50  Додаткові відомості 
50 Примітка.
52 

Роздільна здатність відповідно до типу 

вмісту

53 

Вибір цифрового виходу

54  Усунення несправностей
56 Ремонт
57  Технічні характеристики

36  Керування відтворенням відео
36 

Кнопки на пульті дистанційного 

керування, які використовуються для 

відтворення відео

36 

Використання меню "Сервіс"

38  Керування відтворенням музики
38 

Кнопки на пульті дистанційного 

керування, які використовуються для 

відтворення музики

38 

Використання меню "Сервіс"

39 

Повторюване відтворення звукових 

доріжок на аудіокомпакт-диску

39 

Випадкове відтворення звукових доріжок 

на аудіокомпакт-диску

39 

Створення списку відтворення з компакт-

диска

39 Копіювання
40  Відтворення фотовмісту 
40 

Використання меню "Сервіс"

41  Використання меню "Сервіс" для 

виділеного файлу

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   7

2012-04-27   오후 4:52:34