Змст Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 64 из 174

background image

Зміст

6

  Українська

ІНфОРмАцІя З тЕхНІки БЕЗПЕки

Попередження

Застереження

Важливі інструкції з техніки безпеки

Використання та зберігання дисків

Застереження щодо використання

Використання функції 3D

Авторські права

ПОчАтОк РОБОти

Сумісність дисків і форматів

Типи дисків і вмісту, які може 

відтворювати програвач

Типи дисків, які не відтворюються на 

програвачі

Регіональний код

Логотипи дисків, відтворення яких 

підтримується на програвачі

10 

Підтримувані формати

12  Аксесуари
13  Передня панель
13  Задня панель
14  Пульт дистанційного керування
14 

Огляд пульта дистанційного керування

ПІдключЕННя

15  Підключення до телевізора
16  Підключення до аудіосистеми
16 

Метод 1. Підключення до аудіо-/

відеоприймача з підтримкою HDMI

16 

Метод 2. Підключення до аудіо-/

відеоприймача з підтримкою Dolby Digital 

або декодера DTS

17  Підключення до мережного 

маршрутизатора

17 

Дротова мережа

17 

Бездротова мережа

НАлАштуВАННя

18  Процедура налаштування початкових 

параметрів

18  Початковий екран
19  Перехід до екрана параметрів
19 

Кнопки на пульті дистанційного керування, 

що використовуються в меню "Параметри"

20  Функції меню "Параметри" 
25  Мережі й Інтернет
25 

Настройка мережного підключення

27 

Wi-Fi Direct

28 

Soft AP

29 

Параметри AllShare

29  Оновлення програмного забезпечення
29 

За станом

30 

За допомогою USB

30 

З диска

30 

З завант. файлу

31 

Оновлення в режимі очік.

MEDIA PLAy

32  Відтворення комерційних відеодисків
32  Екран AllShare Play
32 

Доступ до екрана AllShare Play

32 

Ознайомлення з екраном AllShare Play

32  Відтворення файлів, збережених на 

пристрої USB або на мобільному 

телефоні з підтримкою USB

33  Відтворення комерційних аудіодисків
33 

Елементи керування на екрані "Музика"

34  Відтворення диска, вміст якого 

записано користувачем

34  Використання мережної функції AllShare
34 

Завантаження програмного забезпечення 

AllShare

35 

Відтворення вмісту, збереженого на ПК 

або пристрої DLNA, на програвачі дисків 

Blu-ray

35 

Керування відтворенням вмісту, 

збереженого на ПК, на смартфоні

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   6

2012-04-27   오후 4:52:34