Застереження Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 61 из 174

background image

01
Інформація з техніки безпеки

ЛАЗЕРНИЙ ПРОДУКТ 1 КЛАСУ

Цей програвач компакт-дисків належить до 

ЛАЗЕРНИХ продуктів 1 КЛАСУ. Використання 

пультів керування, виконання налаштування 

або інших процедур, окрім тих, які зазначено в 

цьому посібнику, може спричинити небезпечне 

радіаційне випромінювання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ :

•  КОЛИ ПРОДУКТ ВІДКРИТО, ВІН Є ДЖЕРЕЛОМ 

ВИДИМОГО Й НЕВИДИМОГО ЛАЗЕРНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ (КЛАС 3В). УНИКАЙТЕ ВПЛИВУ 

ВИПРОМІНЮВАННЯ (стандарти IEC 60825-1).

•  У ЦЬОМУ ПРОДУКТІ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЛАЗЕР. 

ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТІВ КЕРУВАННЯ, ВИКОНАННЯ 

НАЛАШТУВАННЯ АБО ІНШИХ ПРОЦЕДУР, ОКРІМ 

ТИХ, ЯКІ ЗАЗНАЧЕНО В ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ, 

МОЖЕ СПРИЧИНИТИ НЕБЕЗПЕЧНЕ РАДІАЦІЙНЕ 

ВИПРОМІНЮВАННЯ. НЕ ВІДКРИВАЙТЕ КРИШКУ 

ПРОДУКТУ ТА НЕ РЕМОНТУЙТЕ ЙОГО САМОСТІЙНО. 

БУДЬ-ЯКІ ЗАХОДИ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

МАЮТЬ ВИКОНУВАТИ КВАЛІФІКОВАНІ СПЕЦІАЛІСТИ.

 

CLASS 1 

LASER PRODUCT

KLASSE 1 

LASER PRODUKT 

LUOKAN 1  LASER LAITE

KLASS 1  

LASER APPARAT

PRODUCTO  LÁSER CLASE 1

Застереження

Важливі інструкції з техніки безпеки

Перш ніж використовувати пристрій, уважно 

прочитайте ці інструкції з експлуатації. 

Дотримуйтеся всіх наведених нижче інструкцій 

із техніки безпеки. 

Тримайте їх у доступному місці, щоб за потреби 

мати змогу переглянути їх.
1.  Прочитайте ці інструкції.
2.  Збережіть ці інструкції.
3.  Звертайте увагу на всі попередження.
4.  Дотримуйтеся всіх інструкцій.
5.  Не використовуйте цей пристрій біля води.
6.  Протирайте його лише сухою тканиною.

7.  Не блокуйте вентиляційні отвори. 

Дотримуйтеся інструкцій виробника щодо 

встановлення.

8.  Не розміщуйте його біля пристроїв, що 

генерують тепло, зокрема батарей, обігрівачів, 

плит або інших пристроїв (включно з аудіо-/

відеоприймачами).

9.  Не нехтуйте функціями безпеки, які виконує 

поляризований або заземлений штепсель. 

Поляризований штепсель оснащено двома 

вилками, одна з яких ширша за іншу. 

Заземлений штепсель має вилку й один 

штир заземлення. Штепсель оснащено 

широким штирем для безпечного 

використання пристрою. Якщо штепсель 

не підходить до розетки, зверніться до 

електрика, щоб замінити таку розетку на 

нову.

10.  Не наступайте на кабель живлення й 

уникайте його защемлення, особливо в 

області штепселів, електричних розеток, а 

також у місці виходу кабелю із пристрою.

11.  Використовуйте лише затверджені 

виробником додаткові пристрої/аксесуари.

12.  Використовуйте лише ті 

візки, стійки, триноги, 

кронштейни чи столи, 

які вказано виробником 

або включено до 

комплекту поставки 

пристрою. Якщо для переміщення 

пристрою використовується візок, 

обережно переміщуйте його, щоб він не 

перевернувся й не спричинив травму.

13.  Від’єднуйте пристрій від джерела живлення 

під час грози або в тих випадках, коли 

програвач не використовується тривалий 

час.

14.  Будь-які заходи з технічного обслуговування 

мають виконувати кваліфіковані спеціалісти. 

Обслуговування потрібне у випадку будь-

якого пошкодження пристрою, наприклад 

пошкодження кабелю живлення або 

штепселя, якщо всередину пристрою 

потрапила рідина чи сторонні предмети, 

пристрій потрапив під дощ або у вологе 

середовище, а також у разі його неналежної 

роботи чи падіння.

Українська  

3

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   3

2012-04-27   오후 4:52:33