нформаця з технки безпеки Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 60 из 174

background image

Інформація з техніки безпеки

Не встановлюйте це обладнання в місцях з обмеженим 

простором, таких як книжкові шафи тощо.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб запобігти пошкодженням, викликаним 

пожежею чи враженням електричним струмом, 

не піддавайте виріб впливу дощу чи вологи.

ОБЕРЕЖНО

У плеєрі для дисків Blu-ray ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 

НЕВИДИМИЙ ЛАЗЕРНИЙ ПРОМІНЬ, 

БЕЗПОСЕРЕДНЯ ДІЯ ЯКОГО МОЖЕ СПРИЧИНИТИ 

ВПЛИВ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. 

ВИКОРИСТОВУЙТЕ плеєр для дисків Blu-ray 

ЗГІДНО З НАДАНИМИ ІНСТРУКЦІЯМИ.

ОБЕРЕЖНО

ЦЕЙ ВИРІБ ВИКОРИСТОВУЄ ЛАЗЕР. КЕРУВАННЯ, 

НАЛАШТУВАННЯ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ 

СПОСОБАМИ, ВІДМІННИМИ ВІД НАВЕДЕНИХ ТУТ, 

МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ВРАЖЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИМ 

ВИПРОМІНЮВАННЯМ. 

НЕ ВІДКРИВАЙТЕ КРИШКИ ТА НЕ РЕМОНТУЙТЕ 

ВИРІБ ВЛАСНОРУЧНО. ЗА ОБСЛУГОВУВАННЯМ 

ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЛИШЕ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО 

ПЕРСОНАЛУ.

Підключення пристрою до іншого обладнання 

за допомогою екранованих кабелів і рознімів 

задовольняє вимоги РЄ. Щоб запобігти 

електромагнітним перешкодам у роботі 

електричних пристроїв, наприклад, радіо- чи 

телевізійних приймачів, під час підключення 

використовуйте екрановані кабелі та розніми.

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА

Мережний дріт для цього обладнання 

постачається зі штекером, який містить 

запобіжник. Значення запобіжника вказано на 

штекері біля контактів. Якщо його потрібно 

замінити, використовуйте запобіжник BS1362 

такого ж номіналу.

Якщо кришка запобіжника знімна, ніколи не 

використовуйте штекер без цієї кришки. Якщо 

потрібно замінити кришку запобіжника, її 

колір має співпадати з кольором поверхні біля 

контактів штекера. Кришки для заміни доступні у 

вашого дилера.

Якщо наданий штекер не підходить для 

електричних розеток у вашому будинку, 

або кабель надто короткий, щоб дістатися 

електричної розетки, потрібно придбати 

відповідний подовжувач або звернутися до 

дилера за допомогою.

Однак, якщо єдиним вирішенням є відрізання 

штекера, виконуйте це лише після видалення 

запобіжника.

Не підключайте штекер до джерела живлення – 

оголений дріт може стати причиною враження 

електричним струмом. Для від’єднання апарата 

від джерела живлення потрібно витягти штекер 

із розетки, що зробить його доступним для 

подальших операцій.

Виріб, який постачається з цим посібником 

користувача, ліцензовано згідно із правами 

інтелектуальної власності відповідних сторонніх 

виробників.

2

  Українська

Попередження

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). 

ВИРІБ НЕ МІСТИТЬ ДЕТАЛЕЙ, ЯКІ ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ЗА ОБСЛУГОВУВАННЯМ ЗВЕРТАЙТЕСЯ 

ЛИШЕ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ.

ОБЕРЕЖНО

РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ

СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ

Цей символ указує на наявність усередині 

виробу небезпечного рівня напруги, що  

означає ризик ураження електричним струмом 

або загрозу здоров’ю.

ОБЕРЕЖНО : ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УДАРУ 

ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ 

(АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ 

ДЕТАЛЕЙ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. 

ЗА НЕОБХІДНІСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.

Цей символ указує на наявність важливих 

інструкцій із використання виробу.

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   2

2012-04-27   오후 4:52:32