Програвач дискв Blu-ray Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 59 из 174

background image

уявіть 

можливості

Дякуємо за покупку цього продукту Samsung. 

Щоб отримати більш повне обслуговування, будь ласка, 

зареєструйте свій продукт на сайті

www.samsung.com/register

Програвач дисків Blu-ray

посібник користувача

BD-ES6000

BD-ES6000E

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   1

2012-04-27   오후 4:52:32