нмд тист трде тастау Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 174 из 174

background image

Өнімді тиісті түрде тастау 

(Электр және электрондық жабдықтардың қалдықтары)

(Бөлек жинау жүйелерін қолдайтын Еуропа Одағы мен басқа Еуропа елдеріне қатысты)
Өнімдегі, қосымша жабдықтардағы немесе әдебиеттегі осы белгі өнімді және оның электрондық қосымша 

жабдықтарының (яғни зарядтағыш, гарнитура, USB кабелі) қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін үйдің қалдықтарымен 

бірге тасталмауы керектігін білдіреді. 

Қалдықтардың бақылаусыз тасталуынан туындайтын қоршаған орта зақымы мен адам жарақатынан қорғау 

мақсатында осы бұйымдарды өзге қалдықтардан бөлек ұстап, материалдық ресурстардың қайта пайдаланылуын 

қамтамасыз ету үшін, оларды қайта өңдеуге жіберіңіз.  

Жеке тұлғалар өнімді қоршаған ортаға зақым келтірмей жою туралы толық ақпарат алу үшін және кімге, қайда 

хабарласуы қажеттігін білу үшін, өнім сатушысына немесе жергілікті билік органына хабарласуы тиіс.
Заңды тұлғалар сатушысына хабарласып, сатып алу келісім-шартының талаптарын тексергені жөн. 

Осы өнім мен оның электрондық қосымша жабдықтары тасталатын өзге коммерциялық қалдықтармен араласпауы 

қажет.

Осы өнімдегі батареяларды дұрыс тастау

(Батареяларды қайтарудың жекелеген жүйелерін қолдайтын Еуропа Одағы мен басқа Еуропа елдеріне қатысты.) 
Батареяда, нұсқаулықта немесе қаптамада көрсетілген бұл белгі осы өнімдегі батареялар қызметі аяқталғаннан кейін өзге 

үй қалдықтарымен бірге тасталмауы тиіс екенін көрсетеді. Белгі тұрса, HgCd немесе Pb химиялық таңбалары батареядағы 

сынап, кадмий немесе қорғасын мөлшері 2006/66 ЕО директивасында көрсетілген деңгейлерден жоғары екенін білдіреді. 

Батареяларды тиісті түрде тастамаса, бұл заттар адам денсаулығына немесе қоршаған ортаға зардап тигізуі мүмкін.
Табиғи ресурстарды қорғау және материалдардың қайта пайдалануын ынталандыру үшін, батареяларды өзге қалдықтардан 

тыс ұстап, жергілікті батареяларды қайтару жүйесі арқылы қайта өңдеңіз.

AK68-02235R-00

AK68-02235R-00

SAMSUNG компаниясымен дүниежүзі бойынша хабарласыңы

Samsung өнімдеріне қатысты кез келген сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, SAMSUNG тұтынушыны 

қолдау орталығына хабарласыңыз.

Area

Contact Centre 

Web Site

RUSSIA

8-800-555-55-55

www.samsung.com

GEORGIA

8-800-555-555

www.samsung.com

ARMENIA

0-800-05-555

www.samsung.com

AZERBAIJAN

088-55-55-555

www.samsung.com

KAZAKHSTAN

8-10-800-500-55-500 (GSM : 7799)

www.samsung.com

UZBEKISTAN

8-10-800-500-55-500

www.samsung.com

KYRGYZSTAN

00-800-500-55-500

www.samsung.com

TADJIKISTAN

8-10-800-500-55-500

www.samsung.com

Mongolia

www.samsung.com

UKRAINE

0-800-502-000

www.samsung.com/ua 

www.samsung.com/ua_ru

BELARUS

810-800-500-55-500

www.samsung.com

MOLDOVA

00-800-500-55-500

www.samsung.com

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   58

2012-04-27   오후 1:47:51