Техникалы сипаттар Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 173 из 174

background image

07
Қосымша

Техникалық сипаттар

Жалпы

Салмағы

1 кг

Өлшемдері

187 (ені) X 187 (қалыңдығы) X 56 (биіктігі) мм 

Жұмыс температурасы

+5°C пен +35°C арасында

Жұмыс орнының ылғалдылығы

10%-75%

USB

A түрі

USB 2.0

Тұрақты ток шығысы

Ең көп 5 В 500 мА.

HDMI

Бейне

2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 

3D : 1080p, 720p

Аудио

ИКМ, бит ағыны 

Дыбыстың шығыс сигналы Сандық дыбыстың шығыс сигналы

Оптикалық

Желі

Ethernet

100BASE - TX ұясы

Сымсыз LAN

Ішіне орнатылған

Қауіпсіздік 

WEP (OPEN/SHARED) 

WPA-PSK (TKIP/AES) 

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPS(PBC)

Қолдау бар

•  10 Мбит/с тең немесе төмен желі жылдамдықтарына қолдау көрсетілмейді. 

•  Өнімнің түрі мен техникалық сипаттары алдын ала ескертусіз өзгеруге жатады.

•  Қуат және оны тұтыну туралы ақпарат алу үшін ойнатқыштағы жапсырманы қараңыз.

•  Салмағы мен өлшемдері шамалап алынған.

Қазақша  

57

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   57

2012-04-27   오후 1:47:51