осымша Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 172 из 174

background image

Қосымша

АҚАУЛЫҚ

ШЕШІМІ

BD-LIVE

BD-LIVE серверіне қосылу мүмкін емес.

•  Желі күйі функциясын пайдаланып желілік қосылым сәтті екенін тексеріңіз. 

(21-бетті қараңыз)

•  USB жад құрылғысының ойнатқышқа қосылып тұрғанын тексеріңіз.

•  BD-LIVE қызметін орнату үшін, жад құрылғысында кемінде 1 ГБ бос орын 

болуы керек service. 

Бос орынды «BD деректерді басқару» ішінде тексеруге болады. (22-бетті 

қараңыз)

•  «BD-Live интернет қосылымы» параметрі Разрешено (всем) деп орнатылғанын 

тексеріңіз. 

•  Жоғарыдағының ешқайсысы көмектеспесе, мазмұн провайдеріне хабарласыңыз 

немесе ойнатқыштың микробағдарламасын жаңартыңыз.

BD-LIVE қызметін пайдаланғанда қате орын 

алады.

•  BD-LIVE қызметін орнату үшін, жад құрылғысында кемінде 1 ГБ бос орын 

болуы керек service. 

Бос орынды «BD деректерді басқару» ішінде тексеруге болады. (22-бетті 

қараңыз)

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Зауыттық әдепкі параметрлер қалпына келтірілгенде, пайдаланушының сақталған бүкіл BD деректері жойылады.

Жөндеу жұмыстары

Ойнатқышты жөндету мақсатымен бізге хабарласу керек болса, төмендегі жағдайлардың біреуі орын 

алғанда әкімшілік ақысы алынуы мүмкін. Бұлар : 
1.  сұрауыңыз бойынша үйіңізге техникалық маман келіп, өнімде ақаулық таппаса;
2.  өнімді жөндеу орталығына әкелгеніңізде өнімде ақаулық табылмаса.
Үйіңізге келмес немесе ойнатқышпен кез келген жұмысты бастамас бұрын, әкімшілік ақының мөлшерін береміз. 

Ойнатқышты жөндетпес бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқуды, шешімді www.samsung.com сайтынан 

іздеуді немесе Samsung тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласуды ұсынамыз.

56

  Қазақша

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   56

2012-04-27   오후 1:47:51