Санды шыыс сигналын тадау Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 169 из 174

background image

07
Қосымша

Сандық шығыс сигналын таңдау

Параметрлерді орнату

PCM

Сандық дер. ағыны 

(Өңделмеген)

Бит ағыны 

(DTS қайта 

кодталған)

Бит ағыны 

(Dolby D Re-

encoded)

Байланыс түрі

HDMI 

ресивері Оптикалық

HDMI 

ресивері Оптикалық

HDMI ресивері 

немесе 

оптикалық

HDMI қолдауы бар 

AV ресивер немесе 

оптикалық

Blu-ray 

дискісіндегі 

дыбыс ағыны

PCM

7.1 арнаға 

дейін

PCM 2 

арналы

PCM

PCM 2 

арналы

DTS арқылы 

қайта кодталған

Қайта кодталған Dolby 

Digital *

Dolby Digital

PCM 2 

арналы

PCM 2 

арналы Dolby Digital Dolby Digital

DTS арқылы 

қайта кодталған

Қайта кодталған Dolby 

Digital *

Dolby Digital 

Plus

PCM 2 

арналы

PCM 2 

арналы

Dolby Digital 

Plus

Dolby Digital

DTS арқылы 

қайта кодталған

Қайта кодталған Dolby 

Digital *

Dolby TrueHD

PCM 2 

арналы

PCM 2 

арналы Dolby TrueHD Dolby Digital

DTS арқылы 

қайта кодталған

Қайта кодталған Dolby 

Digital *

DTS

PCM 2 

арналы

PCM 2 

арналы

DTS

DTS

DTS арқылы 

қайта кодталған

Қайта кодталған Dolby 

Digital *

DTS-HD High 

Resolution 

Audio

PCM 2 

арналы

PCM 2 

арналы

DTS-HD High 

Resolution 

Audio

DTS

DTS арқылы 

қайта кодталған

Қайта кодталған Dolby 

Digital *

DTS-HD 

Master Audio

PCM 2 

арналы

PCM 2 

арналы

DTS-HD 

Master Audio

DTS

DTS арқылы 

қайта кодталған

Қайта кодталған Dolby 

Digital *

DVD 

дискісіндегі 

дыбыс ағыны

PCM

PCM 2 

арналы

PCM 2 

арналы

PCM 2 

арналы

PCM 2 

арналы

PCM 2 арналы

PCM 2 арналы

Dolby Digital

PCM 2 

арналы

PCM 2 

арналы Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital

Dolby Digital

DTS

PCM 2 

арналы

PCM 2 

арналы

DTS

DTS

DTS

DTS

Blu-ray 

дискісінің 

анықтамасы

Кез келген

Негізгі мүмкіндіктің дыбысы 

мен BONUSVIEW дыбыс 

ағынын бірге ИКМ дыбысына 

кодсыздандырады және 

Жылжудың дыбыс әсерлері 

мүмкіндігін қосады.

AV ресивер дыбыстық бит 

ағынының кодын ашатын етіп 

тек басты мүмкіндік дыбыс 

ағынын шығарады. 

BONUSVIEW дыбысы немесе 

навигациялық дыбыс әсерлері 

естілмейді.

Негізгі мүмкіндіктің 

дыбысы мен BONUSVIEW 

дыбыс ағынын бірге 

ИКМ дыбысына 

кодсыздандырады және 

Navigation Жылжудың 

дыбыс әсерлері 

мүмкіндігін қосады, 

одан кейін ИКМ дыбысын 

DTS бит ағынына қайта 

кодтайды

Негізгі мүмкіндіктің 

дыбысы мен BONUSVIEW 

дыбыс ағынын бірге 

ИКМ дыбысына 

кодсыздандырады және 

Navigation Жылжудың 

дыбыс әсерлері мүмкіндігін 

қосады, одан кейін ИКМ 

дыбысын Dolby Digital бит 

ағынына қайта кодтайды.

* Бастапқы ағым 2 арналы болса, «Dolby D Re-encoded» параметрі қолданылмайды. 
Blu-ray дискілерінде үш дыбыс ағыны болуы мүмкін:

 - Негізгі мүмкіндіктің дыбысы : негізгі мүмкіндіктің дыбыс жолы.

 - BONUSVIEW дыбысы : режиссер немесе актер пікірі сияқты қосымша дыбыс жолы.

 - Навигациялық дыбыс әсерлері : кейбір мәзірлерде жылжу барысында, Жылжудың дыбыс әсерлері мүмкіндігі 

дыбыс шығаруы мүмкін. Жылжудың дыбыс әсерлері мүмкіндігі әртүрлі Blu-ray дискілерінде әрқалай болады.

Қазақша  

53

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   53

2012-04-27   오후 1:47:51