Компьютерде немесе DLNA рылысында Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 151 из 174

background image

05
Мультимедиа файлдарын ойнату

7.  Пайда болған қалқымалы терезеде «Файлды 

сақтау» түймешігін басыңыз.

8.  Дискіде AllShare орнату файлын табыңыз 

да, файлды екі рет нұқыңыз.

9.  Пайда болған қалқымалы терезеде Іске 

қосу түймешігін басыңыз да, экранда пайда 

болатын нұсқауларды орындаңыз.

Оң жақтағы Файл бағанында сәйкес PDF файлының 

белгісін нұқу арқылы сол Бағдарламалық құрал 

қойындысынан AllShare орнату файлын/нұсқаулығын 

жүктеңіз. PDF пішіміндегі файл жүктеліп, ашылады. 

Файлды қарауға және/немесе сақтауға болады.

Компьютерде немесе DLNA құрылғысында 

орналасқан мазмұнды Blu-ray диск 

ойнатқышы арқылы ойнату

1.  Cол сымсыз желіге Blu-ray диск ойнатқышын, 

компьютеріңізді және/немесе DLNA үйлесімді 

ұялы телефоныңызды жалғаңыз.

2.  Ойнату немесе қарауға арналған 

құрылғылар мен файлдарды орнату үшін 

AllShare бағдарламалық құралын орнату 

нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз.

3.  «Басты» экранында AllShare Play тармағын 

таңдаңыз да, v түймешігін басыңыз. 

AllShare Play экраны пайда болады.

4.  Жалғанған DLNA үйлесімді құрылғысын 

немесе компьютеріңізді таңдаңыз да, v 

түймесін басыңыз. Қол жетімді файлдар 

тізілген экран пайда болады.

5.  Қарайтын немесе ойнататын файлды 

таңдаңыз да, v түймесін басыңыз.

Компьютерде орналасқан мазмұнды 

ойнатуды смартфон көмегімен 

басқару

(Тек AllShare функцияларын қолдайтын 

телефондарда қол жетімді.)
1.  Cол сымсыз желіге Blu-ray диск ойнатқышын, 

компьютеріңізді және/немесе DLNA үйлесімді 

ұялы телефоныңызды жалғаңыз.

2.  Ойнату немесе қарауға арналған құрылғылар мен 

файлдарды орнату үшін AllShare бағдарламалық құралын 

орнату нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз.

3.  Компьютеріңізде AllShare бағдарламалық құралын 

пайдаланып телефонның жалғанғанын растаңыз.

4.  Телефонда қарайтын немесе ойнататын 

файлды таңдаңыз да, ойнату құрылғысы 

ретінде Blu-ray ойнатқышын таңдаңыз.

5.  Телефонда ойнатуды бастаңыз.

AllShare байланысы

Компьютер

Blu-ray диск ойнатқышы

Компьютер 

файлдарын ойнату

AllShare 

байланысы

Компьютер файлдарынан Blu-ray 

диск ойнатқышына дейін басқару

Компьютер

Смартфон

Blu-ray диск ойнатқышы

Компьютер 

файлдарын ойнату

Қазақша  

35

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   35

2012-04-27   오후 1:47:46