Кту режимнде жаарту Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 147 из 174

background image

04
Параметрлер

Күту режимінде жаңарту

«Күту режимінде жаңарту» функциясын ойнатқыш 

күту режимінде тұрғанда жаңа бағдарламалық 

құрал жүктелетін етіп орнатуға болады.  

Күту режимінде ойнатқыш өшіп тұрса да, Интернет 

байланысы үзілмейді. Бұл ойнатқыш пайдаланылмаған 

кезде, жаңа бағдарламалық құралды автоматты түрде 

жүктеп алуға мүмкіндік береді.
1.  ▲▼ түймелерінің басып Күту режимінде 

жаңарту тармағын таңдап, v түймесін 

басыңыз. 

2.  Қосу немесе сѳндіру параметрін таңдаңыз. 

Қосу параметрі таңдалса, ойнатқыш қуаты 

ажыратылған күйде күту режимінде тұрғанда, 

жаңа бағдарламалық құралды автоматты түрде 

жүктейді. Жаңа бағдарламалық құрал жүктеліп 

алынса, ойнатқыш қосылғанда жаңартуды 

орнату қажеттілігі сұралады.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

«Күту режимінде жаңарту» функциясын пайдалану үшін 

ойнатқыш Интернетке қосылған болуы керек.

Қазақша  

31

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   31

2012-04-27   오후 1:47:43