Параметрлер Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 146 из 174

background image

Параметрлер

USB арқылы

1.  www.samsung.com торабына кіріңіз.
2.  Беттің жоғарғы оң жағында ҚОЛДАУ 

түймесін басыңыз.

3.  Іздеу өрісіне өнім моделінің нөмірін енгізіп, 

содан кейін Өнімді табу түймесін басыңыз.

4.  «Жүктеулер» тақырыбының астында, бетітң 

ортасында Жүктеулерді алу түймесін басыңыз.

5.  Беттің ортасындағы Микробағдарлама 

түймесін басыңыз.

6.  Беттің оң жағындағы «Файл бағанында» ZIP 

белгішесін нұқыңыз. 

7.  Микробағдарламаны компьютерге жүктеу 

және сақтау үшін пайда болған қалқымалы 

терезеде Жарайды түймесін басыңыз. 

8.  Zip мұрағатын компьютерде ашыңыз. Атауы 

zip-файлмен бірдей қалта пайда болу керек.

9.  Қалтаны USB флэш-жадына көшіріңіз.
10.  Ойнатқышқа диск салынбағанын тексеріңіз 

де, USB флеш-дискісін ойнатқыштың USB 

портына салыңыз.

11.  Ойнатқыштың мәзірінде Параметрлер > Қолдау 

> Бағд-қ құрал жаңарту тармағына өтіңіз.

12.  USB б-ша параметрін таңдаңыз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

USB хост ұясы арқылы бағдарламалық құралды жаңартқанда, 

ойнатқышқа диск салмау керек.

 

\

Бағдарламалық құралды жаңарту үрдісі аяқталғанда, Жаңарту 

мәзірінен бағдарламалық құрал жайлы ақпаратты қарап алыңыз.

 

\

Жүйені жаңарту барысында ойнатқышты сөндіруге болмайды,  

себебі бұл ойнатқыш жұмысының бұзылуына әкелуі мүмкін.

 

\

USB хост ұясын пайдалану арқылы бағдарламалық 

құралдарды жаңарту тек USB жад құрылғысымен ғана 

орындалуы тиіс.

Диск арқ.

1.  USB б-ша ішіндегі 1-7 қадамдарын 

орындаңыз.

2.  Zip мұрағатын компьютерде ашыңыз. Атауы 

zip-файлмен бірдей қалта пайда болу керек.

3.  Қалтаны дискіге жазыңыз. CD-R немесе 

DVD-R дискілерін пайдалануды ұсынамыз.

4.  Компьютерден шығармас бұрын, дискіні 

пішімдеңіз.

5.  Дискіні ойнатқышқа салыңыз.
6.  Ойнатқыштың мәзірінде Параметрлер > Қолдау 

> Бағд-қ құрал жаңарту тармағына өтіңіз.

7.  Диск арқ. параметрін таңдаңыз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Жүйені жаңарту үрдісі аяқталғанда, бағдарламалық құралдың 

Жаңарту мәзірінен бағдарламалық құрал жайлы ақпаратты 

қарап алыңыз.

 

\

Бағдарламалық құрал жаңартылып жатқанда, ойнатқышты өшірмеңіз.  

Ойнатқыш бұзылып қалуы мүмкін.

Жүктелген файл арқылы

«Жүктелген файл арқылы» опциясы бағдарламалық 

құралды ойнатқыш бұрын жүктеп алған, бірақ бірден 

орнатылмаған немесе ойнатқыш күту режимінде жүктеп 

алған файлдың көмегімен жаңартуға мүмкіндік береді.
1.  Жаңа бағдарламалық құрал жүктеліп 

алынған болса, бағдарламалық құрал 

нұсқасының нөмірін «Жүктелген файл 

арқылы» параметрінің жанынан көресіз.

2.  Жүкт-ні бойынша параметрін таңдап, 

содан кейін v түймесін басыңыз. 

3.  Ойнатқыш жаңарту қажеттілігін сұрайтын 

хабар көрсетеді. Иә жауабын таңдаңыз. 

Ойнатқыш жаңартуды бастайды.

4.  Жаңарту аяқталған кезде, ойнатқыш 

автоматты түрде өшіп, қайтадан қосылады.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Жүйені жаңарту үрдісі аяқталғанда, бағдарламалық құралдың Жаңарту 

мәзірінен бағдарламалық құрал жайлы ақпаратты қарап алыңыз.

 

\

Бағдарламалық құрал жаңартылып жатқанда, ойнатқышты өшірмеңіз.  

Ойнатқыш бұзылып қалуы мүмкін.

30

  Қазақша

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   30

2012-04-27   오후 1:47:43