Параметрлер Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 139 из 174

background image

04
Параметрлер

Жүйе

Құрылғы менедж.

Ойнатқыштың артқы жағындағы USB портына сымсыз 

USB пернетақтасын немесе тінтуірін қосуға болады. 

 

П-тақта параметрлері : Ойнатқышқа қосылған сымсыз 

USB пернетақтасын реттеуге мүмкіндік береді. 

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Веб-браузерде QWERTY пернетақтасының экраны немесе 

терезесі көрсетілгенде ғана пернетақтаны пайдалануға болады.

 

Тінтуір параметрлері : Ойнатқышқа қосылған 

сымсыз USB тінтуірін реттеуге мүмкіндік береді. 

Тінтуірді компьютерде пайдаланғандай ойнатқыш 

мәзірінде пайдалануға болады.

 Тінтуірді ойнатқыш мәзірінде пайдалану үшін : 

1.  USB тінтуірін ойнатқышқа қосыңыз.
2.  Тінтуір параметрлері ішінде таңдаған негізгі 

түймені басыңыз. Қарапайым мәзір ашылады. 

3.  Қажетті мәзір опцияларын басыңыз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

USB HID үлгісіне байланысты пернетақта мен тінтуір өніміңізбен 

үйлесімді болмауы мүмкін.

 

\

Кейбір HID пернетақта пернелері жұмыс істемеуі мүмкін.

 

\

Сымды USB пернетақталарына қолдау көрсетілмейді.

 

\

Кейбір бағдарламаларға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

 

\

Сымсыз HID пернетақтасы кедергі себебінен жұмыс істемесе, 

пернетақтаны ойнатқышқа жақындатыңыз.

Тіл

Экран мәзірі, диск мәзірі, субтитрлер, т.б. үшін 

өзіңізге керекті тілді таңдауға болады.

•  Диск мәзірі, диск дыбысы немесе субтитрлер 

үшін таңдалған тілге дискіде қолдау болса ғана ол 

көрсетіледі.

Қазақша  

23

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   23

2012-04-27   오후 1:47:42