Жмысты бастау Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 128 из 174

background image

Жұмысты бастау

AVCHD (Күрделі бейне кодек – жоғары айқындық)

•  Бұл ойнатқыш AVCHD пішімді дискілерді ойната алады. Бұл дискілер әдетте бейнекамераларда 

жазылады және қолданылады.

•  AVCHD пішімі – айқындығы жоғары сандық бейне камера пішімі.

•  MPEG-4 AVC/H.264 пішімі әдеттегі сурет қысу пішіміне қарағанда суреттерді жақсырақ қысады.

•  Кейбір AVCHD дискілері «x.v.Color» пішімін қолданады. Бұл ойнатқыш «x.v.Color» пішімін 

пайдаланатын AVCHD дискілерін ойната алады.

•  «x.v.Color» – Sony корпорациясының сауда белгісі.

•  «AVCHD» және AVCHD логотипі – Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. және Sony 

корпорациясының сауда белгілері.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Жазылу жағдайларына қарай кейбір AVCHD пішімді дискілер ойнатылмауы мүмкін. 

AVCHD пішімді дискілерді пішімдеу керек.

 

\

«x.v.Color» түс диапазоны қалыпты DVD камкордер дискілеріндегіге қарағанда кеңірек болады.

Қосымша жабдықтар

Төмендегі қамтамасыз етілген қосалқы бөлшектердің бар-жоғын тексеріңіз.

Қашықтан басқару құралының батареялары (AAA өлшемі)

Адаптер

PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT

HOME

1
4
7

VOL

+

2
5
8
0

VOL

3
6
9

SOURCE

DISC MENU

HOME

REPEAT

TITLE MENU

VOL

VOL

POPUP

A     B     C     D

BONUS

SUBTITLE FULL

SCREEN

SAMSUNG TV

SMART

HUB

+

INFO

TOOLS

RETURN

EXIT

AUDIO

VIEW

Пайдаланушы нұсқаулығы

Қашықтан басқару құралы

12

  Қазақша

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   12

2012-04-27   오후 1:47:38