олдау крсетлетн DivX субтитр Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 127 из 174

background image

02
Жұмысты бастау

 Пікірлер

 - MPEG4 : GMC 1-Warping Point пішіміне дейін қолдайды.

 - H.264 : BP/MP/HP Level 4.1 пішіміне дейін қолдайды.

 - WMV : V9, VC1 SP/MP/AP L3 пішімдерін қолдайды.

 - MPEG1 : D-кескінін қолдамайды.

 - MPEG2 : Hight Profile High Level пішіміне дейін 

қолдайды.

 

Ğ

Қолдау көрсетілетін DivX субтитр 

файлдарының пішімдері

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Бейне ажыратымдылығы мен кадр жиілігі жағдайына байланысты кейбір 

DivX, MKV және MP4 пішіміндегі дискілер ойнатылмауы мүмкін. 

Музыкалық файлдың қолдауы

Файл 

кеңейтімі Контейнер

Дыбыс 

кодегі Қолдау диапазоны

*.mp3

MP3

MP3

-

*.wma

WMA

WMA

* Дискретизация жиіліктері 

  (кГц) - 8, 11, 16, 22,  

  32, 44.1, 48

* Бит жылдамдықтары  

  - 5 Кбит/с - 384 Кбит/ 

  с диапазонындағы барлық 

  бит жылдамдықтары 

USB байланысына қатысты ескертпелер

•  Ойнатқыш USB жад құрылғысын, MP3 

ойнатқыштарын, сандық камераларды және 

USB картасын оқу құрылғыларын қолдайды.

•  Кейбір USB/сандық бейнекамера құрылғылары 

ойнатқышпен үйлесімді болмауы мүмкін.

•  Ойнатқыш FAT16, FAT32 және NTFS файл 

жүйелерін қолдайды.

•  USB құрылғыларын тікелей ойнатқыштың USB 

портына жалғаңыз. USB кабелі арқылы жалғау 

үйлесімділік мәселелерін туғызуы мүмкін.

•  Бірнеше ұялы карта оқу құрылғысына бірнеше 

жад құрылғысы жалғанса, карта оқу құрылғысы 

дұрыс істемеуі мүмкін.

•  Ойнатқыш PTP протоколын қолдамайды.

•  Жүктеліп жатқанда, USB құрылғысын ажыратпаңыз.

•  Бейне ажыратымдылығы неғұрлым үлкен болса, 

оның көрсетілуіне соғұрлым ұзақ уақыт кетеді.

•  Бұл ойнатқыш коммерциялық сайттардан жүктеп 

алынған DRM (сандық құқықтарды басқару) 

құқықтары бар MP3 файлдарын ойната алмайды.

•  Ойнатқыш 30 кадр/с (кадр жиілігі) жылдамдығынан 

аспайтын бейнелерді ғана қолдайды.

•  Ойнатқыш флеш-құрылғылар мен USB HDD 

құрылғылары сияқты USB ақпарат сақтау 

класындағы (MSC) құрылғыларды ғана 

қолдайды. (Хабқа қолдау көрсетілмейді.)

•  Кейбір USB HDD құрылғылары, бірнеше карта 

оқу құрылғылары және флеш-құрылғылар осы 

ойнатқышпен үйлесімді болмауы мүмкін.

•  Кейбір USB құрылғылар шамадан тыс қуат 

қажет етсе, олар тізбекті қорғау құралы 

тарапынан шектелуі мүмкін.

•  USB HDD құрылғысынан ойнату қалыпты 

болмаса, HDD құрылғысын розеткаға қосу 

арқылы қосымша қуат беріңіз. 

Мәселе шешілмесе, USB HDD құрылғысының 

өндірушісіне хабарласыңыз.

•  USB жад құрылғысын қауіпсіз ажырату керек. (USB 

жад құрылғысы бұзылмауы үшін «USB құр-н қауіпсіз 

шығарy» функциясын орындау арқылы.) 

Негізгі экранға жылжу үшін HOME түймесін басып, 

САРЫ (C) түймені басыңыз, одан кейін v түймесін 

басыңыз.

•  SAMSUNG компаниясы кез келген деректер 

файлының зақымдалуына немесе деректердің 

жоғалуына жауапты емес.

•  Ойнатқыш NTFS жүйесінің сығымдалған, толық 

емес және шифрланған файлдарын қолдамайды. 

 - USB құрылғысын ажыратпас бұрын, USB құрылғысын 

қауіпсіз ажырату функциясын пайдаланыңыз.

 - USB құрылғысын қауіпсіз ажырату функциясын 

пайдаланбасаңыз, USB құрылғысындағы 

деректер бүлінуі немесе жоғалуы мүмкін 

 - USB құрылғысын компьютерде жөндеуге немесе 

пішімдеуге болады. (Тек MS-Windows амалдық 

жүйесі)

Қазақша  

11

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-KAZ-SEIN.indd   11

2012-04-27   오후 1:47:37