Належна утилзаця цього продукту Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 116 из 174

background image

Належна утилізація цього продукту  

(відходи електричного й електронного устаткування)

(Стосується країн Європейського союзу й інших європейських країн із роздільними системами збирання відходів.)
Ця позначка на продукті, аксесуарах чи в документації вказує на неможливість утилізації продукту й електронних 

аксесуарів (наприклад, зарядного пристрою, навушників, USB-кабелю) з іншими побутовими відходами після 

завершення строку експлуатації. Щоб не завдати шкоди навколишньому середовищу чи здоров’ю людей 

унаслідок неправильної утилізації відходів, ці елементи потрібно утилізувати окремо від інших побутових 

відходів, щоб забезпечити можливість їх обробки та повторного використання матеріальних ресурсів.
Щоб отримати інформацію про місце та спосіб обробки цих елементів, безпечний для навколишнього 

середовища, звичайним користувачам слід звернутися до агентів, у яких було придбано продукт, або до 

місцевої муніципальної установи.
Користувачі, які представляють організації, мають звернутися до своїх постачальників і перевірити умови 

контракту на придбання. Під час утилізації цей продукт і його електронні аксесуари не слід змішувати з іншими 

побутовими відходами.

Належна утилізація батарей цього продукту

(Стосується країн Європейського союзу й інших європейських країн з окремими системами повернення батарей.)
Ця позначка на батареї, посібнику користувача чи на пакуванні вказує на неможливість утилізації батарей  

продукту разом з іншими побутовими відходами після завершення строку експлуатації. Зазначення хімічних 

символів HgCd або Pb означає, що вміст ртуті, кадмію чи свинцю в батареї перевищує допустимі рівні, 

визначені в директиві EC 2006/66. У разі неналежної утилізації батарей ці речовини можуть завдати шкоди 

здоров’ю людей і навколишньому середовищу.
Щоб захистити природні ресурси й забезпечити можливість обробки та повторного використання сировини, 

утилізуйте батареї окремо від інших побутових відходів через місцеву систему безкоштовного повернення батарей.

AK68-02235R-00

Зв’яжіться із SAMSUNG WORLD WIDE

У разі виникнення коментарів або запитань стосовно виробів компанії Samsung зв’яжіться з центром 

підтримки користувачів SAMSUNG.

Area

Contact Centre 

Web Site

RUSSIA

8-800-555-55-55

www.samsung.com

GEORGIA

8-800-555-555

www.samsung.com

ARMENIA

0-800-05-555

www.samsung.com

AZERBAIJAN

088-55-55-555

www.samsung.com

KAZAKHSTAN

8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)

www.samsung.com

UZBEKISTAN

8-10-800-500-55-500

www.samsung.com

KYRGYZSTAN

00-800-500-55-500

www.samsung.com

TADJIKISTAN

8-10-800-500-55-500

www.samsung.com

Mongolia

www.samsung.com

UKRAINE

0-800-502-000

www.samsung.com/ua 

www.samsung.com/ua_ru

BELARUS

810-800-500-55-500

www.samsung.com

MOLDOVA

00-800-500-55-500

www.samsung.com

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   58

2012-04-27   오후 4:52:49