Додаток Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 110 из 174

background image

Додаток

Роздільна здатність відповідно до типу вмісту

Вихід 

Налаштування

Диск Blu-ray

Електронний вміст/ 

цифровий вміст

DVD

BD Wise

Роздільна здатність диска Blu-ray

1080p

576i/480i

Авто

Макс. роздільна здатність для 

вхідного сигналу телевізора

Макс. роздільна здатність для 

вхідного сигналу телевізора

Макс. роздільна здатність для 

вхідного сигналу телевізора

1080p

1080p

1080p

1080p

Відеокадр: Авто (24Fs)

1080@24F

1080@24F

-

1080i

1080i

1080i

1080i

720p

720p

720p

720p

576p/480p

576p/480p

576p/480p

576p/480p

 |ПРИМІТКА |

 

\

Якщо телевізор, підключений до програвача, не підтримує режим функцію відеокадру чи вибрану роздільну здатність, на екрані 

відобразиться повідомлення: "Якщо після вибору «Так» зображення не відображаються, зачекайте 15 сек., щоб повернутися до 

попередньої роздільної здатності.Змінити роздільну здатність?

". Якщо вибрано Так, зображення на екрані телевізора зникне на  

15 секунд, після чого розподільчу здатність буде автоматично повернено до попереднього значення розподільчої здатності.

 

\

Якщо на екрані нічого не відображається навіть після змінення роздільної здатності, потрібно видалити всі диски, після чого 

натиснути й понад 5 секунд утримувати кнопку @ на передній панелі програвача. Усі параметри за умовчанням буде відновлено. 

Знову виконайте процедуру налаштування початкових параметрів. Після цього перейдіть у меню до пунктів Параметри > Дисплей > 

Розд. здатн. і виберіть відповідне значення розподільчої здатності для телевізора.

 

\

Під час налаштування початкових параметрів повторно виберіть лише мову та форматне співвідношення (розмір і формат екрана). 

Параметри мережного підключення залишатимуться без змін, завдяки чому ви зможете пропустити етап налаштування мережі й 

оновлення програмного забезпечення.

 

\

Після відновлення параметрів за умовчанням усі дані користувача, які зберігалися на диску BD, буде видалено.

 

\

Функцію відеокадру (24Fs), яка пропонується для програвача, можна використовувати, якщо диск Blu-ray підтримує частоту 

відтворення в 24 кадри.

52

  Українська

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   52

2012-04-27   오후 4:52:49