Додаток Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 106 из 174

background image

Додаток

ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВМІСТ АБО ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ПРЯМО ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНО ДЛЯ 

БУДЬ-ЯКОЇ МЕТИ. SAMSUNG ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, ВКЛЮЧНО З 

ГАРАНТІЯМИ ТОВАРНОГО СТАНУ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ БУДЬ-ЯКОЇ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ. 

КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТУЄ ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО 

ПОВНОТИ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ ЧИ ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ІЗ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ. ТАКОЖ КОМПАНІЯ 

SAMSUNG ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, ВКЛЮЧАЮЧИ НЕДБАЛІСТЬ, НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, 

В СИЛУ УГОДИ ЧИ ДЕЛІКТУ, ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, СПЕЦІАЛЬНІ АБО ПОДАЛЬШІ 

ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ПОСЛУГ ЮРИДИЧНИХ КОНСУЛЬТАНТІВ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ, ЯКІ 

ВИНИКЛИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЧИ У ЗВ’ЯЗКУ З БУДЬ-ЯКОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, ПОВ’ЯЗАНОЮ З ВМІСТОМ АБО 

ПОСЛУГАМИ, А ТАКОЖ У РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ЧИ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКОГО 

ВМІСТУ ЧИ ПОСЛУГ, НАВІТЬ ЯКЩО БУЛО ПОПЕРЕДЖЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

Надання послуг третьої сторони може припинитись або перерватись у будь-який момент. Компанія 

Samsung не запевняє та не гарантує, що будь-який вміст чи послуга залишатимуться доступними 

впродовж певного періоду часу. Вміст і послуги передаються третіми сторонами через мережі 

та засобами передачі інформації, роботу яких компанія Samsung контролювати не в змозі. Не 

обмежуючи загальний зміст цих положень про обмеження відповідальності, компанія Samsung 

відмовляється від будь-якої відповідальності за будь-яку перерву в наданні вмісту чи послуг, 

доступних із цього пристрою. 

Компанія Samsung не несе відповідальності за обслуговування клієнтів, які користуються вищезазначеними 

вмістом або послугами. З будь-якими запитаннями чи запитами на обслуговування, пов’язаними з вмістом 

або послугами, слід безпосередньо звертатися до постачальників цього вмісту й послуг.

ліцензія

•  Dolby та подвійний символ D є зареєстрованими торговими марками компанії 

Dolby Laboratories.

•  Вироблено за ліцензією США. № патентів: 5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 та інші 

американські та всесвітні патенти, які було видано або очікують на видачу. DTS і 

відповідний символ, а також логотип & DTS і символє зареєстрованими торговими марками,  

& DTS 2.0+Digital Out є торговою маркою DTS, Inc. Продукт включає програмне забезпечення.  

© DTS, Inc. Усі права захищено.

•  DivX

 - ПРО ВІДЕО DIVX: DivX® – це цифровий відеоформат, створений компанією 

DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi Corporation. Це офіційний 

сертифікований пристрій DivX®, який відтворює відео DivX. Докладну інформацію та програмне 

забезпечення для перетворення файлів у формат DivX див. на веб-сайті www.divx.com.

 - ПРО ВІДЕО ЗА ВИМОГОЮ DIVX Цей сертифікований пристрій DivX® має бути зареєстровано для 

відтворення фільмів у форматі "відео за вимогою" DivX (VOD). Щоб отримати реєстраційний код, 

знайдіть розділ DivX VOD у меню налаштування пристрою. Відомості про завершення реєстрації див. 

на веб-сайті vod.divx.com.

 - Сертифікований пристрій DivX® для відтворення відео у форматі DivX® із роздільною здатністю 

високої чіткості (до 1080p), включаючи преміум-вміст. 

DivX®, DivX Certified® і пов’язані з ними логотипи є торговими марками корпорації Rovi Corporation 

або її дочірніх компаній і використовуються згідно з ліцензією. 

Продукт захищено одним або кількома з таких патентів США: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 

7,519,274.

2.0+Digital Out

48

  Українська

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   48

2012-04-27   오후 4:52:48