Захист вд копювання Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 105 из 174

background image

07
Додаток

Захист від копіювання

•  AACS (система вдосконаленого доступу до вмісту) – це затверджена система захисту даних, що 

містяться на дисках у форматі Blu-ray, подібна до системи CSS (система захисту від копіювання) для 

даних у форматі DVD. Таким чином накладаються певні обмеження на відтворення чи аналогову 

передачу даних (а також інші дії), захищених системою AACS.  

Принципи керування цим продуктом і відповідні обмеження можуть змінюватися залежно від 

часу його придбання, оскільки такі обмеження може бути схвалено та/або змінено відповідно 

до AACS після випуску цього продукту. Окрім того, BD-ROM Mark і BD+ – це додаткові системи 

захисту даних, що містяться на дисках у форматі Blu-ray, за яких відтворення вмісту, захищеного 

від копіювання BD-ROM Mark і/або BD+, може мати певні обмеження. Щоб отримати додаткову 

інформацію про AACS, BD-ROM Mark, BD+ або цей продукт, зверніться до співробітників центру 

SAMSUNG із питань підтримки споживачів.

•  Багато дисків Blu-ray/DVD мають захист від копіювання. Тому слід підключати програвач 

безпосередньо до телевізора, а не до відеомагнітофона. Якщо підключити продукт до 

відеомагнітофона, зображення, що відтворюється із захищених від копіювання Blu-ray/DVD-дисків, 

може спотворюватися.

•  Відповідно до закону США й інших країн про авторські права, особи, які займаються 

несанкціонованим записом, використанням, показом, розповсюдженням чи переробкою 

телевізійних програм, відеозаписів, Blu-ray/DVD-дисків та інших матеріалів, можуть бути 

притягнені до цивільної та/або кримінальної відповідальності.

•  Зауваження щодо Cinavia: у цьому продукті використовується технологія Cinavia, що 

обмежує використання несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, 

а також використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого використання 

несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення, а відтворення або копіювання 

буде призупинено. 

Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному онлайн-центрі Cinavia 

за веб-адресою http://www.cinavia.com. Щоб надіслати запит на отримання додаткової інформації 

про Cinavia поштою, надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу: 

Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. 

У цьому продукті використано запатентовану технологію, ліцензовану компанії Verance Corporation 

і захищену патентом США 7 369 677 та іншими всесвітніми патентами, виданими та такими, що 

очікують затвердження, а також авторським правом і принципами охорони таємниць виробництва 

певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою Verance Corporation. Авторське 

право належить корпорації Verance Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації 

Verance. Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.

Обмеження відповідальності за надання послуг мережі

Будь-якій вміст і послуги, доступні з цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законами 

про авторські права, патент, торгову марку та/або іншими законами про інтелектуальну власність. 

Такий вміст і послуги надаються виключно для вашого особистого користування, не з комерційною 

метою. Не можна використовувати вміст або послуги у спосіб, заборонений власником цього вмісту або 

постачальником послуг. Ви не маєте права змінювати, копіювати, повторно видавати, завантажувати, 

публікувати, передавати, перекладати, продавати, створювати похідні роботи, використовувати 

або поширювати в будь-який спосіб вміст або послуги, доступні з цього пристрою, якщо ви не 

маєте явного дозволу від власника відповідного вмісту чи постачальника послуг. Це положення не 

обмежує зміст сказаного вище.

Українська  

47

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   47

2012-04-27   오후 4:52:48