Media Play Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 100 из 174

background image

Media Play

Надіс

1.  За допомогою кнопок ▲▼◄► 

виберіть файл, після чого натисніть 

кнопку v.

2.  Повторіть процедуру для кожної 

звукової доріжки або файлу, які 

потрібно завантажити.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Для вибору всіх звукових доріжок 

або файлів можна перейти до розділу 

Вибрати все праворуч, після чого 

натиснути кнопку v.

3.  Виберіть Надіс праворуч, після чого 

натисніть кнопку v.

4.  За допомогою кнопок ▲▼ виберіть 

інтерактивний сайт, на який потрібно 

завантажити файли або звукові доріжки, 

після чого натисніть кнопку v.

Вхід/Вихід

Функція "Вхід/вихід" дає змогу ввійти 

до інтерактивного облікового запису 

Samsung.

Дод. до списку

Виберіть цей параметр для створення 

списку відтворення або додавання файлів/

звукових доріжок до списку відтворення.
1.  За допомогою кнопок ▲▼◄► 

виділіть звукову доріжку або файл, 

після чого натисніть кнопку v.

2.  Повторіть процедуру для кожної 

звукової доріжки або файлу, які 

потрібно додати.

3.  Виберіть Дод. праворуч, після чого 

натисніть кнопку v.

4.  На відображеному екрані виконайте 

одну з наведених нижче дій.

•  Виберіть список відтворення, до якого 

потрібно додати звукові доріжки або 

файли, після чого додайте кнопку v.

•  Виберіть Створити, після чого натисніть 

кнопку v. На відображеній спливній 

клавіатурі призначте назву новому 

списку відтворення. Для введення 

цифр використовуйте кнопки з 

цифрами на пульті ДК. Для введення 

літер за допомогою кнопок ▲▼◄► 

переміщуйте курсор і натискайте 

кнопку v. Завершивши введення 

даних, перейдіть до пункту Гот. у 

нижній частині екрана, після чого 

натисніть кнопку v.

Видалити 

(список)

Залежно від типу екрана, що переглядається, 

виберіть "Видалити" для видалення файлу з 

носія, що підтримує можливість перезапису 

(наприклад, пристрій USB), або видаліть 

список відтворення.

Змінити список

Виберіть "Змінити список", щоб видалити 

файли або звукові доріжки з існуючого 

списку відтворення. Запам’ятовуючий 

пристрій, на якому зберігається список 

відтворення, необхідно вставити в 

програвач або під’єднати до нього.
1.  За допомогою кнопок ▲▼◄► 

виберіть файл, після чого натисніть 

кнопку v.

2.  Повторіть процедуру для кожної звукової 

доріжки або файлу, що потрібно видалити.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Для вибору всіх звукових доріжок 

або файлів можна перейти до розділу 

"Вибрати все" праворуч, після чого 

натисніть кнопку v, щоб вибрати 

всі звукові доріжки або файли.

3.  Виберіть Видалити праворуч, після 

чого натисніть кнопку v.

Відтвор. 

поточну групу

Після сортування файлів за категорією 

"Викон-ць", "Жанр", "Альбом", "Назва", 

"Найстаріші", "Найновіші" або "Щомісяця" 

виберіть групу, отриману внаслідок 

сортування (наприклад, усі зображення, 

створені в серпні), після чого виберіть 

параметр "Відтворити поточну групу" для 

відтворення або перегляду лише файлів в 

цій групі.

До списку 

відтвор.

Виберіть цей параметр для переходу до 

розділу списку відтворення на головному 

екрані AllShare.

Кодування

Кодування, що залежить від мови або 

географічного регіону, змінює спосіб 

сортування, упорядкування та представлення 

файлів/звукових доріжок, відображення дат 

тощо. Виберіть "Кодування", щоб змінити 

кодування для відповідності мові або 

географічному регіону.

Інформація

Відображення медіафайлу та даних про 

вміст.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Меню "Сервіс" може різнитися залежно від типу диска або 

запам’ятовуючого пристрою. На екрані можуть відображатися 

не всі параметри.

42

  Українська

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   42

2012-04-27   오후 4:52:46