Media Play Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 98 из 177

background image

05
Media Play

Пошук за 

назвою

Якщо на диску або пристрої збережено 

кілька фільмів, виберіть цей параметр 

для початку відтворення фільму з іншою 

назвою.
1.  Виберіть "Пошук за назвою", після 

чого натисніть кнопку v.

2.  За допомогою кнопок ▲▼ виберіть 

назву, після чого натисніть кнопку v.

Пошук розділів

Виберіть цей параметр для відтворення 

потрібного розділу.
1.  Виберіть "Пошук розділів", після чого 

натисніть кнопку v.

2.  За допомогою кнопок ▲▼ виберіть 

розділ, після чого натисніть кнопку v.

Пошук за часом

Виберіть цей параметр, щоб відтворити 

фільм з указаного моменту.
1.  Виберіть "Пошук за часом", після 

чого натисніть кнопку v.

2.  За допомогою кнопок із цифрами 

введіть часовий проміжок, до якого 

потрібно перейти, після чого натисніть 

кнопку v.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Ви також можете скористатися 

кнопками ◄►, щоб виконати 

перемотку фільму вперед або назад. 

За кожного натискання кнопок ◄► 

програвач здійснює перемотку фільму 

вперед або назад.

Режим повтору

Виберіть цей параметр, щоб повторити 

заголовок, розділ або певний фрагмент.

 - Вимк.: виберіть цей параметр, 

щоб відновити нормальний режим 

відтворення.

 - Назва: виберіть цей параметр, щоб 

повторити фільм із вибраною назвою.

 - Розділ: виберіть цей параметр, щоб 

повторити певний розділ фільму.

 - Повтор А–Б: виберіть цей параметр, 

щоб повторити певний фрагмент 

фільму. 

Режим повтору

1.  Натискайте кнопки ▲▼, щоб вибрати 

фрагмент для повторення (A-Б), після 

чого натисніть кнопку v.

2.  Натисніть кнопку v на тому 

фрагменті, з якого потрібно 

розпочати повторюване відтворення 

(A). Продовжте відтворення фільму.

3.  Натисніть кнопку v на тому 

моменті, де потрібно зупинити 

повторюване відтворення (Б).

 |ПРИМІТКА |

 

\

Точка (Б) має бути встановлена 

щонайменше через 5 секунд 

відтворення після точки (A).

Повний екран

Виберіть цей параметр, щоб перейти до 

повноекранного режиму перегляду.

Режим 

зображення

Виберіть цей параметр, щоб перейти в 

режим перегляду зображень.

 - Динамічний: підвищує чіткість і 

яскравість зображення.

 - Стандарт.: виберіть цей параметр для 

програм, які найчастіше переглядаються.

 - Фільм: цей параметр є оптимальним 

варіантом для перегляду фільмів.

 - Користувач: користувач може 

налаштувати різкість і функцію 

зменшення шуму.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Якщо використовується функція BD 

wise, меню налаштування зображення 

не відображатиметься на екрані.

Аудіо

Виберіть цей параметр для встановлення 

потрібної мови відображення 

аудіосупроводу.

Субтитри

Виберіть цей параметр для встановлення 

потрібної мови відображення субтитрів.

 - Цією функцією можна також керувати 

за допомогою кнопки SUBTITLE на 

пульті дистанційного керування.

Кут

Виберіть цей параметр, щоб переглянути 

сцену з іншого ракурсу. Параметр 

"Ракурс" відображає кілька варіантів 

кутів, з яких можна здійснювати перегляд. 

Якщо на диску Blu-ray/DVD передбачено 

кілька ракурсів певної сцени, цей 

параметр дає змогу змінити ракурс.

Українська  

39

 

|

02229G-BD-E6500-RU-UKR-SEIN.indd   39

2012-05-02   오후 6:32:30