осымша Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 172 из 177

background image

Қосымша

Мазмұн түріне сай ажыратымдылық

Шығыс сигналы 

Параметрлерді орнату

Blu-ray дискісі

Электрондық мазмұн/ 

Сандық мазмұн

DVD

BD Wise

Blu-ray дискісінің 

ажыратымдылығы

1080p

576i/480i

Авто

Теледидар кіріс сигналының ең 

үлкен ажыратымдылығы

Теледидар кіріс сигналының ең 

үлкен ажыратымдылығы

Теледидар кіріс сигналының ең 

үлкен ажыратымдылығы

1080p

1080p

1080p

1080p

Фильм кадры : Авто (24 кадр/с)

1080@24F

1080@24F

-

1080i

1080i

1080i

1080i

720p

720p

720p

720p

576p/480p

576p/480p

576p/480p

576p/480p

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Ойнатқышқа жалғанған теледидар Бейне кадры мүмкіндігін немесе таңдалған ажыратымдылықты қолдамаса, ««Иә» тармағын 

таңдағаннан кейін ешқандай суреттер көрсетілмесе, алдыңғы ажыратымдылыққа өту үшін 15 секунд күтіңіз.Ажыратымдылықты 

өзгерткіңіз келе ме?

» хабары пайда болады. Иә жауабы таңдалса, теледидардың экраны 15 секундқа қарайып, ажыратымдылық 

автоматты түрде алдыңғы мәніне қайтарылады.

 

\

Ажыратымдылықты өзгерткеннен кейін де экран қара болып тұра берсе, дискілердің барлығын шығарып, ойнатқыштың алдыңғы 

жағындағы @ түймесін 5 секундтан артық басып тұрыңыз. Барлық параметрлер зауыт параметрлеріне қайтарылады. Бастапқы 

параметрлер процедурасын қайта орындаңыз. Содан кейін, мәзірде Параметрлер > Көрсету > Ажыратымдылық тармағына өтіп, 

теледидарыңыз үшін дұрыс ажыратымдылықты таңдаңыз.

 

\

Бастапқы параметрлер процедурасын орындағанда, тіл мен кадр пішімін (экран өлшемі мен пішімі) ғана қайта таңдаңыз. Қалпына 

келтіру желілік параметрлерге әсер етпейді, сондықтан желі параметрлерін орнатуды және бағдарламалық құралды жаңартуды 

өткізіп жіберуге болады.

 

\

Зауыттық әдепкі параметрлер қалпына келтірілгенде, пайдаланушының сақталған бүкіл BD деректері жойылады.

 

\

Ойнатқыш «Бейнекадр (24Fs)» режимін пайдалану үшін, Blu-ray дискісінде 24 кадр функциясы болу керек.

54

  Қазақша

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   54

2012-05-02   오후 6:14:39