Желлк ызметтер Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 164 из 177

background image

Желілік қызметтер

9

Қолданбаларым : Қосуға, өзгертуге және жоюға 

болатын жеке бағдарламалар галереясын көрсетеді.

0

Samsung Apps : Samsung қолданбалары тармағын 

әртүрлі ақылы немесе тегін қолданба қызметтерін 

жүктеп алу үшін ашыңыз.

Веб-браузерді пайдалану

Интернетке әдепкі бойынша Smart Hub 

экранында орнатылған веб-браузер қолданбасын 

пайдаланып қол жеткізуге болады.
1.  «Басты» экранында Smart Hub тармағын 

таңдаңыз да, v түймешігін басыңыз.

2.  Smart Hub ішінде веб-браузер қолданбасын 

таңдаңыз да, v түймесін басыңыз. 

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Веб-браузерді HDMI арқылы BD Wise үйлесімді 

теледидарға қосылған ойнатқышта іске қосқанда – және 

BD Wise функциясы қосулы болғанда – браузер экранды 

толтыратындай жазылады және теледидар ажыратымдылығы 

оңтайлы ажыратымдылыққа автоматты түрде орнатылады. 

 

\

Веб-браузер Java қолданбаларымен үйлесімді емес.

 

\

Егер файлды жүктеуге әрекет жасап, файлды сақтау мүмкін 

болмаса, қате туралы хабар пайда болады.

 

\

Электрондық саудаға, өнімдерді желіде сатып алуға қолдау 

көрсетілмейді.

 

\

ActiveX басқару элементтеріне қолдау көрсетілмейді.

 

\

Кейбір іскерлік веб-сайттарға немесе веб-сайттарға қатынасуға 

шектеу қойылуы мүмкін. 

Веб-браузер туралы қысқаша мәлімет

1

Басқару панелі : Әр түрлі веб-браузер функцияларын 

көрсетеді.

•   : алдыңғы бетке жылжытады.

•   : оралу алдында соңғы бетке жылжытады.

•   : ағымдағы бетті қайта жүктеп, экранда 

жаңартады.

•   : веб-браузердің басты экранына жылжытады.

•   : экранды әр түрлі пайыздармен ұлғайтуға немесе 

кішірейтуге мүмкіндік береді.

•   : өту оңай болу үшін белгілі бір беттерге бетбелгі 

қоюға мүмкіндік береді.

•   : кірген беттердің журналын күні, атауы немесе 

жиілігі бойынша көруге мүмкіндік береді.

http://www.samsung.com

 : бет мекенжайын қолмен 

енгізуге немесе кірген беттер тізімінен өтетін бетті 

таңдауға мүмкіндік береді.

 : қазіргі уақытта ашық бірнеше веб-браузер 

терезелері арасында оңай ауысуға мүмкіндік береді. 

•   : сөздерді енгізу арқылы ақпаратты іздеуге 

мүмкіндік береді.

•   : хабар жіберу арқылы ағымдағы торапты жанұя 

тобымен бөлісуге мүмкіндік береді. 

•   : веб-браузерді пайдаланудың барлық 

параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді.

b

 Басқару панелі  c Меңзермен шолу   

 Жоғары/тѳмен айн-ру  / Кұралд.  ' Қайту

http://www.samsung.com

1

2

46

  Қазақша

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   46

2012-05-02   오후 6:14:38