Мультимедиа файлдарын ойнату Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 152 из 177

background image

Мультимедиа файлдарын ойнату

Blu-ray диск ойнатқышы Blu-ray/DVD/CD дискілерінде, USB 

құрылғыларында, компьютерлерде және DLNA үйлесімді 

ұялы телефондарда орналасқан мазмұнды ойната алады. 

Компьютерде немесе DLNA үйлесімді ұялы телефонда 

орналасқан мазмұнды ойнату үшін компьютерді және 

ойнатқышты желіге қосып, AllShare желілік бағдарламалық 

құралын компьютерге орнату керек.

Коммерциялық бейне дискілерін ойнату

1.  Дискіні жапсырмасын жоғары қаратып, диск жетегіне 

жайлап қойыңыз. Ойнатылу автоматты түрде басталады.

2.  Егер ойнату автоматты түрде басталмаса, 

қашықтан басқару құралындағы 6 түймесін 

басыңыз немесе төмендегі «AllShare Play 

экраны» бөлімін қараңыз.

AllShare Play экраны

Коммерциялық бейне дискілерінен басқа барлық 

мультимедиа үшін AllShare Play негізгі экраны немесе 

оның ішкі экрандарының бірі – көретін немесе 

ойнататын мазмұнды пайдаланудың және таңдаудың 

негізгі әдісі. Мысалы, ойнатқышқа USB құрылғысын 

жалғасаңыз, ойнатқыш AllShare Play USB экранында 

USB құрылғысында орналасқан мазмұнды көрсетеді.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

AllShare Play экранын пайдаланып, коммерциялық бейне 

дискісін ашуға болады. Мысалы, фильмді тоқтатқанда, 

бірақ дискіні ойнатқышта қалдырғанда, AllShare Play 

экранын пайдаланып қайтадан бастауға болады. Бірақ, басқа 

мультимедиадан айырмашылығы — коммерциялық бейне 

дискісін салғанда, ол AllShare Play экранын айналып өтіп, 

автоматты түрде ойнатыла бастайды.

AllShare Play экранына қол жеткізу

AllShare Play негізгі экранын ашу үшін «Главная» 

экранында «AllShare Play» мүмкіндігін таңдаңыз 

да, v түймесін басыңыз.

AllShare Play экраны туралы қысқаша

1

Тізімім : Жақында ойнатылған немесе қаралған файлдарды 

тізеді. Егер ойнатқышқа «Менің тізімім» ішінде тізілген 

файлдарды қамтитын құрылғы немесе мультимедиа салынса 

немесе қосылса, «Менің тізімім» мүмкіндігін пайдаланып 

осы файлдарды ойнатуға немесе қарауға болады.

2

Мазмұн түрі : Қарайтын немесе ойнататын мазмұн түрін таңдауға 

мүмкіндік береді. Бейнелер, фотосуреттер немесе музыка.

3

Құрылғы түрі : Мазмұн орналасқан құрылғыны 

немесе мультимедианы таңдауға мүмкіндік береді.

4

Қашықтан балсқару құралындағы функцияларға қатынасу 

немесе оларды орындау үшін басатын түймешіктерді көрсетеді.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

DLNA арқылы ойнатылатын бейне файлдары Тізімім ішінде 

тек желілік байланыс орнатылған кезде болады.

 

\

Blu-ray/DVD/CD дискісінің мазмұны Тізімім ішінде болмайды.

 

\

AllShare Play экраны тек таңдалған мазмұн түріне сай файлдарды 

көрсетеді. Мысалы, музыканы таңдасаңыз, сіз тек музыка 

файлдарын көресіз. Фотосуреттер немесе Бейнелер деп аталатын 

қалталарды ашсаңыз, ешбір файлдар көрсетілмейді. Басқа файл 

түрлерін көру үшін басқа мазмұн түрін таңдаңыз.

USb құрылғысындағы немесе USb үйлесімді 

үялы телефонындағы файлдарды ойнату

USB құрылғысында немесе USB үйлесімді үялы 

телефонында орналасқан мультимедиалық 

файлдарды ойнатқыш арқылы ойнатудың екі 

әдісі бар.

 AllShare Play  

/ Бейнелер /

3

4

1

2

Диск

USB

DLNA

    

a

 

Кіру

      

'

 

Қайту

Тізімім

Бейнелер

Фотосурет-р

Музыка

Диск салынбаған.

Жалғанған құрылғы жоқ.

Жалғанған құрылғы жоқ.

34

  Қазақша

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   34

2012-05-02   오후 6:14:32