Желлк маршрутизатора жалау Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 137 из 177

background image

03
Байланыстар

Желілік маршрутизаторға жалғау

Төменде көрсетілген әдістердің бірін пайдалану арқылы 

ойнатқышты желілік маршрутизаторға жалғауға болады.

AllShare желілік функциясын қолдану үшін, 

компьютерді желіге суреттердегідей жалғау керек. 

Байланыс сымды немесе сымсыз болуы мүмкін.

Сымды желі

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Қолданылатын маршрутизаторға немесе Интернет провайдерінің 

саясатына байланысты, Samsung компаниясы шығарған 

бағдарламалық құрал жаңартуларының серверіне Интернет арқылы 

кіруге рұқсат берілмеуі мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін ISP 

(Internet Service Provider) провайдеріне хабарласыңыз.

 

\

DSL пайдаланушылары желіге қосылу үшін маршрутизаторды 

қолдануы қажет.

Сымсыз желі

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Егер сымсыз маршрутизатор DHCP протоколын қолдаса, 

ойнатқыш сымсыз желіге қосылу үшін DHCP немесе 

статикалық IP мекенжайын қолдануы мүмкін.

 

\

Сымсыз маршрутизаторды Инфрақұрылымдық режимге 

қойыңыз. Ad-hoc режиміне қолдау көрсетілмейді.

 

\

Ойнатқыш тек төменде берілген сымсыз қауіпсіздік кілттерінің 

протоколдарын қолдайды : 

 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), 

WPA2-PSK (TKIP/AES)

 

\

Ағымдағы уақытта қолданылып тұрмаған сымсыз 

маршрутизатордағы арнаны таңдаңыз. Егер сымсыз 

маршрутизаторға жақын жерде орналасқан басқа құрылғы 

пайдаланып жатқан арна орнатылса, бұл кедергілер мен 

байланыс орнату ақаулықтарын тудыруы мүмкін.

 

\

Өткізгіштігі жоғары (Greenfield) 802.11n режимі таңдалған 

жағдайда және маршрутизаторда шифрлау түрі WEP, TKIP 

немесе TKIP-AES (WPS2Mixed) түріне орнатылса, ойнатқыш 

жаңа Wi-Fi сертификат сипаттарына сәйкес байланысты 

қолдамайды.

 

\

Сымсыз жергілікті желі, өз табиғаты бойынша, пайдалану 

жағдайларына байланысты (маршрутизатор жұмысы, 

қашықтық, кедергілер, басқа радио құрылғыларынан болатын 

кедергілер, т.б.) кедергілер туғызуы мүмкін.

Кең жолақты 

байланыс қызметі

Сымсыз 

маршрутизатор

Кең жолақты 

байланыс қызметі

Кең жолақты 

байланыс қызметі

Кең жолақты байланыс модемі 

(маршрутизаторы ішіне орнатылған)

Кең жолақты 

байланыс модемі 

Маршрутизатор

Немесе

Қазақша  

19

 

|

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   19

2012-05-02   오후 6:14:28