Байланыстар Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 136 из 177

background image

Байланыстар

Сыртқы құрылғыларға жалғау

Екі сыртқы құрылғыны ойнатқыштың артқы жағындағы HDMI IN портына жалғау арқылы теледидарға 

жалғауға болатын құрылғылар санын көбейту үшін ойнатқышты пайдалануға болады.

 - Барлық байланыстарды қосып болғанша қуат сымын розеткаға қоспаңыз.

 - Байланыстарды ауыстырған кезде, бастамай тұрып барлық құрылғыларды өшіріңіз.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Егер сыртқы құрылғы HDMI IN 1 ұяшығына жалғанған кезде "HDMI IN 1 арқылы өткізу" мүмкіндігін «Қосу» күйіне орнатсаңыз, 

құрылғыдан алынған шығыс сигналын теледидарыңыздан ойнатқышты қоспастан көруге болады

Немесе

Камкордер  Ойын 

қосымшасы

STB

18

  Қазақша

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   18

2012-05-02   오후 6:14:27