Жмысты бастау Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 130 из 177

background image

Жұмысты бастау

AVCHD (Күрделі бейне кодек – жоғары айқындық)

•  Бұл ойнатқыш AVCHD пішімді дискілерді ойната алады. Бұл дискілер әдетте бейнекамераларда 

жазылады және қолданылады.

•  AVCHD пішімі – айқындығы жоғары сандық бейне камера пішімі.

•  MPEG-4 AVC/H.264 пішімі әдеттегі сурет қысу пішіміне қарағанда суреттерді жақсырақ қысады.

•  Кейбір AVCHD дискілері «x.v.Color» пішімін қолданады. Бұл ойнатқыш «x.v.Color» пішімін 

пайдаланатын AVCHD дискілерін ойната алады.

•  «x.v.Color» – Sony корпорациясының сауда белгісі.

•  «AVCHD» және AVCHD логотипі – Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. және Sony 

корпорациясының сауда белгілері.

 |ЕСКЕРТПЕ |

 

\

Жазылу жағдайларына қарай кейбір AVCHD пішімді дискілер ойнатылмауы мүмкін. 

AVCHD пішімді дискілерді пішімдеу керек.

 

\

«x.v.Color» түс диапазоны қалыпты DVD камкордер дискілеріндегіге қарағанда кеңірек болады.

Қосымша жабдықтар

Төмендегі қамтамасыз етілген қосалқы бөлшектердің бар-жоғын тексеріңіз.

PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT

PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT

1
4
7

VOL

+

2

8
0

VOL

3
6
9

SOURCE

DISC MENU

TITLE MENU

VOL

VOL

POPUP

A     B     C     D

SUBTITLE HDMI IN

TV

+

INFO

TOOLS

RETURN

EXIT

BONUS

5

AUDIO

VIEW

HOME

HOME

REPEAT

SMART

HUB

Қашықтан басқару құралының батареялары (AAA өлшемі)

Пайдаланушы нұсқаулығы

Қашықтан басқару құралы

12

  Қазақша

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   12

2012-05-02   오후 6:14:24