Жмысты бастау Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 128 из 177

background image

Жұмысты бастау

Қолдауы бар пішімдер

Бейне файлының қолдауы

Файл кеңейтімі Контейнер

Бейне кодегі Ажыратымдылығы Кадр жиілігі 

(кадр/сек)

Бит 

жылдамдығы 

(Мбит/сек)

Дыбыс кодегі

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.3gp

*.vro

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

VRO

VOB

PS

TS

DivX 3.11/4.x/ 

5.x/6.1

1920x1080

6~30

20

Dolby Digital

LPCM

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MP3

DTS

MPEG4 SP/ASP

H.264 BP/ 

MP/HP

25

Window Media 

Video v9

1920x1080

25

MPEG2 

24/25/30

MPEG1

352x288

24/25/3

20

 Шектеулер

 - Тіпті файл жоғарыда аталған қолдау көрсетілетін кодекпен кодталғанның өзінде, мазмұны бүлінген 

немесе онда ақау болған жағдайда файл ойнатылмауы мүмкін.

 - Файлдың контейнер туралы ақпараты қате болса немесе файлдың өзі бүлінген болса, оның 

қалыпты ойнатылатынына кепілдік жоқ.

 - Стандартты бит жылдамдығынан немесе кадр жиілігінен жоғары файлдар тоқтап-тоқтап ойнатылуы мүмкін.

 - Файлдың индекстер кестесі зақымданған болса, іздеу (өткізіп жіберу) функциясын қолдану мүмкін болмайды.

 - Бір файлды желілік қосылыс арқылы қашықтан ойнатқан кезде, желілік жылдамдыққа байланысты 

бейне тоқтап-тоқтап ойнатылуы мүмкін.

 - Кейбір USB/сандық бейнекамера құрылғылары ойнатқышпен үйлесімді болмауы мүмкін.

 Бейне декодері

 - H.264 Level 4.1 пішіміне дейін қолдайды

 - GMC 2 немесе одан кейінгі пішімдерді қолдамайды

 Дыбыс декодері

 - WMA 7, 8, 9 және STD пішімдерін қолдайды

 - Арналардың саны 2-ден көп болса, көп арналы немесе дыбысы сапасын жоғалтпай кодталған WMA 9 PRO пішімін қолдамайды.

 - Дискретизация жиілігі 22050Гц моно WMA пішімін қолдамайды.

10

  Қазақша

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   10

2012-05-02   오후 6:14:24