аупсздк апараты Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 120 из 177

background image

Қауіпсіздік ақпараты

Бұл өнімді кітап сөресі немесе сол сияқты 

шектелген кеңістікке қоймаңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ

Өрт немесе электр тогы соғуына әкелуі мүмкін 

зақымдарға жол бермеу үшін, құралдың жаңбырға 

немесе ылғалда қалуына жол бермеңіз.

ЕСКЕРТУ

Blu-ray диск ойнатқышы ТІКЕЛЕЙ БАҒЫТТАҒАНДА 

ҚАУІПТІ РАДИАЦИЯЛЫҚ СӘУЛЕЛЕНУДІ 

ТУҒЫЗАТЫН КӨЗГЕ КӨРІНБЕЙТІН ЛАЗЕР 

СӘУЛЕЛЕРІН ПАЙДАЛАНАДЫ. 

Blu-ray диск ойнатқышын НҰСҚАУЛЫҚҚА 

СӘЙКЕС БАСҚАРЫҢЫЗ.

ЕСКЕРТУ

БҰЛ ӨНІМДЕ ЛАЗЕР БАР. ОСЫ ҚҰЖАТТА 

КӨРСЕТІЛМЕГЕН БАҚЫЛАУ, РЕТТЕУЛЕР НЕМЕСЕ 

ПРОЦЕДУРАЛАРДЫ ЖҮРГІЗУ АСА ҚАУІПТІ 

РАДИАЦИЯЛЫҚ СӘУЛЕЛЕНУДІ ТУҒЫЗУЫ МҮМКІН. 

ҚАҚПАҚТАРДЫ АШПАҢЫЗ ЖӘНЕ ӨЗ БЕТІҢІЗБЕН 

ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗБЕҢІЗ. БІЛІКТІ 

МАМАНҒА ЖӨНДЕТІҢІЗ. 

Бұл өнімді басқа құрал-жабдыққа қосу үшін 

қолданылатын экрандалған кабельдер мен 

қосқыштар СЕ талаптарына сай келеді. 

Радио және теледидар сияқты электр құрал- 

жабдықтарында туындайтын электромагниттік 

кедергінің алдын алу үшін экрандалған 

кабельдер мен қосқыштарды қолданыңыз.

2

  Қазақша

Абайлаңыз

ТОК СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ МАҚСАТЫНДА ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ БЕТІН) АШПАҢЫЗ. 

ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ӨЗІ ЖӨНДЕЙ АЛАТЫН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ МАМАНҒА ЖӨНДЕТІҢІЗ.

ЕСКЕРТУ

ТОК СОҒУ ҚАУПІ БАР 

ΑШПАҢЫЗ

Бұл белгі өнімде ток соғу немесе жарақат алу 

қаупін тудыратын «жоғары кернеудің» барын 

білдіреді.

ЕСКЕРТУ : ТОК СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ МАҚСАТЫНДА 

ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ БЕТІН) АШПАҢЫЗ. ІШІНДЕ 

ПАЙДАЛАНУШЫ ӨЗІ ЖӨНДЕЙ АЛАТЫН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ.

БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ МАМАНҒА ЖӨНДЕТІҢІЗ.

Бұл белгі өнім құжаттарында маңызды 

нұсқаулардың барын білдіреді.

Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші 

рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау 

үшін пайдалануға тыйым салынады.

Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама 

материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

02229G-BD-E6500-RU-KAZ-SEIN.indd   2

2012-05-02   오후 6:14:20