Додаток Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 116 из 177

background image

07
Додаток

НЕСПРАВНІСТЬ

ВИРІШЕННЯ

Виникають інші проблеми.

•  Перейдіть до змісту та знайдіть розділ посібника користувача, що містить 

пояснення поточної проблеми, після чого знову виконайте процедуру.

•  Якщо проблему все одно не вдається вирішити, зверніться до найближчого 

авторизованого сервісного центру Samsung.

Зображення з шумом і нечітке

•  Перевірте, чи немає на диску подряпин або бруду.

•  Очистьте його поверхню.

Вихідний сигнал HDMI відсутній.

•  Перевірте, чи правильно підключено телевізор до розніму HDMI на програвачі.

•  Упевніться, що телевізор підтримує розподільчу здатність вхідного сигналу HDMI 

(576p/480p, 720p, 1080i або 1080p).

Неналежне відображення вихідного сигналу 

HDMI на екрані.

•  Якщо ваш телевізор не підтримує HDCP (High-bandwidth Digital Content 

Protection), час від часу зображення на екрані спотворюватиметься.

Функція AllShare

Відображаються лише папки, що спільно 

використовуються за допомогою функції 

AllShare, а файли не відображаються.

•  AllShare дає змогу переглядати лише відео, фото та музичні файли. Файли 

інших типів не відображаються.

Відеозапис відтворюється із затримками.

•  Перевірте, чи стабільне підключення до мережі. 

•  Перевірте правильність підключення мережного кабелю, а також упевніться, що 

мережу не перевантажено. 

•  Бездротове з’єднання пристрою з підтримкою технології DLNA і програвача 

нестабільне. 

Перевірте з’єднання.

Установлене за допомогою функції AllShare 

підключення між програвачем і ПК нестабільне.

•  ІР-адреси в одній і тій самій підмережі мають бути унікальними.  

В іншому випадку дублювання ІР-адрес може спричинити таку проблему. 

•  Перевірте, чи ввімкнено брандмауер. 

Якщо його активовано, вимкніть функцію брандмауера.

BD-LIVE

Не вдається встановити підключення до сервера 

BD-LIVE.

•  Перевірте успішність підключення до мережі, використовуючи функцію "Стан 

мережі". (див. стор. 23).

•  Перевірте, чи підключено запам’ятовуючий пристрій USB до програвача.

•  Обсяг вільної пам’яті запам’ятовуючого пристрою має становити принаймні 1 ГБ 

(це дасть змогу користуватися послугою BD-LIVE). 

Вільний обсяг пам’яті можна перевірити в меню керування BD-даними 

(див. стор. 24).

•  Перевірте, чи встановлено параметр "Дозволити (усі)" у меню інтернет-з’єднання 

BD-LIVE. 

•  Якщо проблему все ще не вдається вирішити, зверніться до постачальника 

вмісту або встановіть останню версію вбудованого програмного забезпечення 

програвача.

Українська  

57

 

|

02229G-BD-E6500-RU-UKR-SEIN.indd   57

2012-05-02   오후 6:32:34