Додаток Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 112 из 177

background image

07
Додаток

Налаштування

Підключення до Інтернету BD-Live
•  Що таке дійсний сертифікат? 

Коли програвач використовує функцію BD-LIVE для надсилання даних диска та запиту на сервер для 

підтвердження диска, сервер використовує передану інформацію для перевірки дійсності диска й 

надсилає сертифікат на програвач.

•  Під час використання даних BD-LIVE підключення до Інтернету може бути обмежене.
Керування даними BD
•  У режимі зовнішньої пам’яті відтворення диска може бути зупинено, якщо відключити пристрій USB 

під час відтворення.

•  Ці пристрої USB працюють лише за умови, що вони мають файлову систему FAT (мітка тому DOS 8.3).  

Рекомендується використовувати пристрої USB з підтримкою протоколу USB 2.0 зі швидкістю 

зчитування/записування даних 4 МБ/с і більше.

•  Функція відновлення відтворення може не працювати після форматування пристрою збереження даних.

•  Ємність доступної пам’яті для функції керування BD-даними може залежати від певних умов.
Anynet+ (HDMI-CEC)
•  Залежно від моделі телевізора певні значення роздільної здатності вихідного сигналу HDMI можуть не 

підтримуватися. Див. посібник користувача телевізора.

•  Ця функція не доступна, якщо кабель HDMI не підтримує CEC.

•  Якщо на телевізорі Samsung є відповідний логотип Anynet+, це означає, що він підтримує функцію 

Anynet+.

Media Play

Вибір мови звукової доріжки
•  Індикатор ◄► не відображатиметься на екрані, якщо розділ BONUSVIEW не містить жодного 

аудіопараметра BONUSVIEW.

•  Перелік мов, доступних у функції мови звукової доріжки, залежить від того, які з них закодовано на 

диску. Ця функція або деякі з мов можуть бути не доступні.

•  На деяких дисках Blu-ray можна вибирати звукову доріжку PCM або Dolby Digital англійською мовою.
Вибір мови субтитрів
•  Залежно від диска Blu-ray/DVD, можна змінити мову субтитрів в меню диска. Натисніть кнопку DISC 

MENU.

•  Використання цієї функції залежить від того, які субтитри закодовано на диску. Вона доступна не для 

всіх дисків Blu-ray/DVD.

•  Інформація про режими основної функції BONUSVIEW також відображається, якщо диск Blu-ray має 

розділ BONUSVIEW.

•  За допомогою цієї функції можна змінити первинні та вторинні субтитри одночасно.

•  На екрані відображається загальна кількість первинних і вторинних субтитрів.

•  Якщо натиснути кнопку SUBTITLE на пульті дистанційного керування, відобразиться панель 

налаштування звуку. 

Натисніть кнопку RETURN, щоб видалити панель налаштування звуку.

Українська  

53

 

|

02229G-BD-E6500-RU-UKR-SEIN.indd   53

2012-05-02   오후 6:32:33