Додаток Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 110 из 177

background image

07
Додаток

•  Терміни "HDMI" і "High-Definition Multimedia Interface", а також логотип HDMI є 

торговими марками або зареєстрованими торговими марками організації HDMI 

Licensing LLC в США й інших країнах.

•  Oracle і Java є зареєстрованими торговими марками компанії Oracle і/або її 

партнерів. Інші назви можуть бути торговими марками інших відповідних власників.

•  Примітка щодо ліцензій для ПЗ з відкритим вихідним кодом

 - У разі використання програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом відповідна ліцензія 

для нього доступна в меню продукту.

•  Blu-ray Disc™, Blu-ray™ і відповідні логотипи є торговими марками групи компаній Blu-ray Disc 

Association.

Українська  

51

 

|

02229G-BD-E6500-RU-UKR-SEIN.indd   51

2012-05-02   오후 6:32:33