Використання меню сервс для Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 102 из 177

background image

05
Media Play

Використання меню "сервіс" для 

виділеного файлу

Якщо файл виділено, натисніть кнопку TOOLS.

Перег

Виберіть для доступу до таких параметрів 

сортування: "Викон-ць", "Жанр", 

"Щомісяця", "Найстаріші" тощо. 

Відображені параметри сортування 

залежать від носія та типу медіафайлу.

Подання папок

Відображається на екрані "Функція перегляду". 

Виберіть цей параметр для відображення 

папок на запам’ятовуючому пристрої.

Назва

Відображається на екрані "Функція 

перегляду". Виберіть для сортування всіх 

фотографій або відеофайлів на запам’ 

ятовуючому пристрої за назвою.

Викон-ць

Відображається на екрані "Функція 

перегляду". Виберіть параметр "Викон-

ць" для сортування та відображення всіх 

музичних доріжок на запам’ятовуючому 

пристрої за виконавцем.

Альбом

Відображається на екрані "Функція 

перегляду". Виберіть параметр "Альбом" 

для сортування та відображення всіх 

музичних доріжок на запам’ятовуючому 

пристрої за альбомом.

Жанр

Відображається на екрані "Функція 

перегляду". Виберіть параметр "Жанр" 

для сортування та відображення всіх 

музичних доріжок на запам’ятовуючому 

пристрої за жанром.

Остання Дата

Відображається на екрані "Функція 

перегляду". Виберіть цей параметр для 

сортування та подальшого відображення 

всіх фотозображень і відеофайлів на 

запам’ятовуючому пристрої відповідно до 

дати (від найдавніших до найновіших).

Рання Дата

Відображається на екрані "Функція 

перегляду". Виберіть цей параметр для 

сортування та подальшого відображення 

всіх фотозображень і відеофайлів на 

запам’ятовуючому пристрої відповідно до 

дати (від найновіших до найдавніших).

Щомісяця

Відображається на екрані "Функція 

перегляду". Виберіть для сортування 

всіх фотографій або відеофайлів на 

запам’ятовуючому пристрої за місяцем 

створення.

Відтв. вибране

"Відтв. вибране" дає змогу вибрати 

певні музичні, відео- та фотофайли для 

відтворення. Функція працює в цілому 

однаково для всіх носіїв. Нижче наведено 

приклад для фотографій.
1.  На екрані вибору за допомогою 

кнопок ▲▼◄► виберіть 

фотографію, яку потрібно переглянути, 

після чого натисніть кнопку v.  

Зліва від звукової доріжки 

відобразиться прапорець.

2.  Повторіть крок 1 для кожної з 

фотографій, яку потрібно переглянути.

3.  Щоб скасувати вибір фотографії, 

виділіть її, а потім натисніть кнопку 

v

.

4.  Після цього за допомогою кнопок 

◄► виберіть Відтв і натисніть 

кнопку v. Розпочнеться показ 

слайд-шоу з вибраних фотографій.

5.  Щоб призупинити слайд-шоу, 

натисніть кнопку v один раз. Щоб 

повторно запустити показ слайд-шоу, 

повторно натисніть кнопку v.

6.  Щоб зупинити показ слайд-шоу, 

натисніть кнопку RETURN.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Після початку показу слайдів 

керування ним здійснюється 

натисканням кнопки TOOLS і 

відображенням меню "Показ слайдів". 

Див. розділ "Використання меню 

"Сервіс" на стор. 42.

Надіс

Виберіть Надіслати для завантаження 

вибраних файлів до служби Picasa чи 

Family Story, на сайт Facebook або до 

хмарного сховища даних.

Щоб скористатися параметром "Надіслати", 

потрібно створити обліковий запис на 

інтерактивному сайті, після чого ввійти до 

системи за допомогою функції "Вхід".

Українська  

43

 

|

02229G-BD-E6500-RU-UKR-SEIN.indd   43

2012-05-02   오후 6:32:31