Повторюване вдтворення звукових Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-E6500 с WiFi

Страница: 100 из 177

background image

05
Media Play

Повторюване відтворення звукових 

доріжок на аудіокомпакт-диску

Продукт можна налаштувати на повторюване 

відтворення звукових доріжок з аудіокомпакт-

диска (CD-DA/MP3).
1.  Під час відтворення за допомогою кнопки 

► виберіть   праворуч у нижньому куті 

екрана, після чого натисніть кнопку v.

2.  За допомогою кнопок ▲▼ виберіть потрібний 

режим повторення – "Вимкнено", "Одна 

пісня" або "Усі" – і натисніть кнопку v.

Випадкове відтворення звукових 

доріжок на аудіокомпакт-диску

Продукт можна налаштувати на довільне 

відтворення звукових доріжок з аудіокомпакт-

диска (CD-DA/MP3).
1.  Під час відтворення за допомогою кнопки 

► виберіть   праворуч у нижньому куті 

екрана, після чого натисніть кнопку v.

2.  За допомогою кнопок ▲▼ установіть для 

режиму довільного відтворення значення 

Вмк або Вимк, після чого натисніть кнопку 

v

.

Створення списку відтворення з 

компакт-диска

1.  На відображеному екрані відтворення натисніть 

кнопку TOOLS. З’явиться меню "Сервіс".

2.  За допомогою кнопок ▲▼ виберіть Відтв. 

вибране, після чого натисніть кнопку v

З’явиться екран "Відтв. вибране".

3.  За допомогою кнопок ▲▼ виберіть звукову 

доріжку, після чого натисніть кнопку v

Зліва від звукової доріжки відобразиться 

прапорець.

4.  Повторіть крок 3, щоб вибрати й установити 

прапорці для інших звукових доріжок.

5.  Щоб видалити звукову доріжку зі списку 

відтворення, перейдіть до цієї звукової доріжки 

й повторно натисніть кнопку v

Прапорець біля звукової доріжки буде видалено.

6.  Потім натисніть кнопку ►, щоб вибрати Відтв, 

після чого натисніть кнопку v. Знову з’явиться 

екран "Відтворення музики" зі списком вибраних 

звукових доріжок. Відтворення вибраних 

звукових доріжок розпочнеться автоматично.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Можна створити аудіокомпакт-диски (CD-DA) зі списком 

відтворення, що міститиме 99 звукових доріжок.

 

\

Якщо ви створили список відтворення, у меню "Сервіс" екран 

"Відтв. вибране" буде замінено на "Змінити список".

 

\

На екрані "Відтв. вибране" також можна вибрати параметри 

"Вибрати все", "Скас. вибір усіх" і "Скасувати".

 -Використовуйте параметр "Вибрати все" для вибору 

всіх звукових доріжок. Вибір цього параметра скасує 

вибір окремих звукових доріжок. Після натискання 

кнопки RETURN на пульті ДК або кнопки 6, а також 

подальшого натискання кнопки v всі звукові доріжки 

з’являться на екрані "Відтворення музики", а пристрій 

розпочне відтворення всіх звукових доріжок, починаючи зі 

звукової доріжки 001.

 -Використовуйте параметр "Скас. вибір усіх", щоб скасувати 

вибір одночасно всіх вибраних звукових доріжок. Після 

цього виберіть окремі звукові доріжки або скористайтеся 

параметром "Вибрати все", щоб вибрати всі звукові 

доріжки, натисніть кнопку RETURN на пульті ДК або 

кнопку 6, а потім натисніть v. Якщо не використати 

параметр "Вибрати все" або не вибрати окремі звукові 

доріжки, список відтворення не буде змінено.

 -Параметр "Скасувати" скасовує будь-які зміни, внесені 

вами на екрані "Відтв. вибране". Після повернення на 

екран "Відтв." список відтворення буде залишено без змін.

Копіювання

1.  Вставте пристрій USB в рознім USB на 

задній панелі продукту.

2.  На відображеному екрані відтворення натисніть 

кнопку TOOLS. З’явиться меню "Сервіс".

3.  За допомогою кнопок ▲▼ виберіть 

"Копіювання", після чого натисніть кнопку 

v

. З’явиться екран Копіювання.

4.  За допомогою кнопок ▲▼ виберіть звукову 

доріжку, після чого натисніть кнопку v

Зліва від звукової доріжки відобразиться 

прапорець.

5.  Повторіть крок 3, щоб вибрати й установити 

прапорці для інших звукових доріжок.

    bc Перем. стор.    / Сервіс    ' Поверн.

 AllShare Play  

/ Музика / 

Аудіо CD

TRACK 001 

02:38

TRACK 002 

03:17

TRACK 003 

05:21

TRACK 004 

05:34

TRACK 005 

02:54

TRACK 006 

03:44

TRACK 007 

04:07

TRACK 008 

03:42

TRACK 009 

03:15

TRACK 010 

03:16

1/14

00:03 / 02:38

 TRACK 001

Українська  

41

 

|

02229G-BD-E6500-RU-UKR-SEIN.indd   41

2012-05-02   오후 6:32:30