Қазақ тілі Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 639 из 799

background image

Жұмысты бастау

5

Түс

Күй

Үш рет көк түспен тез 
жыпылықтау

Bluetooth арқылы жалғанған

Үш рет қызыл түспен 
тез жыпылықтау

Bluetooth арқылы қосылған (батарея деңгейі төмен болғанда)

Төрт секунд сайын 
қызыл болып 
жыпылықтайды

Батарея заряды төмен

Индикатор шамы сипатталғандай жұмыс істемесе, зарядтағышты Bluetooth 
динамигінен ажыратып, қайта жалғаңыз.

Батареяны зарядтау

Батареяны зарядтау кезіндегі кеңестер мен сақтық 

шаралары

• 

Bluetooth динамикті зарядтағышты (бөлек сатылады) пайдаланып зарядтауға болады.

• 

Егер батарея заряды толығымен таусылса, зарядтағышты жалғағаннан кейін Bluetooth 
динамигін бірден қосуға болмайды. Bluetooth динамигін қосудан бұрын таусылған 
батареяның бірнеше минут зарядталуына мүмкіндік беріңіз.

• 

Компьютер сияқты зарядтағыштан ерекшеленетін қуат көзін пайдалану, токтың ең төмен 
жылдамдығы себебінен зарядтау жылдамдығының төмендеуіне әкеліп соқтыруы мүмкін.

• 

Bluetooth динамигін зарядталып жатқанда пайдалануға болады, бірақ батареяны толық 
зарядтауға ұзағырақ уақыт кетуі мүмкін.

• 

Зарядтау уақытында Bluetooth динамигін тұрақсыз қуат көзін алып тұрса, ол жұмыс 
істемеуі мүмкін. Бұл жағдайда, зарядтағышты Bluetooth динамигінен ажырату керек.

• 

Зарядтау кезінде, Bluetooth динамигі мен зарядтағыш қызуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай 
және Bluetooth динамигінің қызмет мерзіміне немесе өнімділігіне әсер етпеуі тиіс. Егер 
батарея әдеттегіден ыстығырақ болса, зарядтағыш зарядтауды тоқтатуы мүмкін.

• 

Bluetooth динамигі дұрыс зарядталмай жатса, Bluetooth динамигі мен зарядтағышты 
Samsung сервис орталығына апарыңыз.

• 

Зарядтау уақыты зарядтағыш сипаттамасына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

Қазақ тілі

5