Українська Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 624 из 799

background image

Використання динаміка Bluetooth

11

Відключення або підключення пристроїв

Щоб припинити поточне з’єднання, натисніть та утримуйте кнопку з’єднання Bluetooth динаміка 
Bluetooth протягом приблизно трьох секунд.
У разі переривання підключення Bluetooth через завелику відстань між пристроями розташуйте 
їх неподалік один від одного на певний час. Повторне підключення між пристроями буде 
встановлено автоматично.

•  Можна також завершити з’єднання, відключивши динамік Bluetooth або відключивши 

функцію Bluetooth на підключеному пристрої. При повторному увімкненні динаміка 
Bluetooth, якщо пристрої знаходяться в межах радіусу дії Bluetooth і в ньому увімкнена 
функція Bluetooth, пристрої будуть автоматично відновлювати з’єднання.

•  У разі переривання підключення Bluetooth через несправність пристрою скористайтеся 

меню Bluetooth на відключеному пристрої, щоб повторно підключити пристрої.

•  Якщо підключення Bluetooth роз’єднано неналежним чином, можуть 

відтворюватимуться шуми.

Підключення до інших пристроїв

Після завершення з’єднання між динаміком Bluetooth і мобільним пристроєм ви зможете 
підключити динамік Bluetooth до інших пристроїв.

Натисніть та утримуйте кнопку з’єднання за допомогою Bluetooth приблизно три секунди, щоб 
увійти в режим з’єднання за допомогою Bluetooth.

Підключіть динамік Bluetooth до іншого пристрою.

Українська

11