Українська Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 622 из 799

background image

9

Використання динаміка 

Bluetooth

Увімкнення або вимкнення динаміка Bluetooth

Натисніть і утримуйте кнопку живлення/відтворення, щоб увімкнути або вимкнути динамік 
Bluetooth.
Під час першого ввімкнення динаміка Bluetooth буде ввімкнено підсвічування і запущено режим 
з’єднання за допомогою Bluetooth.

•  Якщо динамік Bluetooth не реагує на ваші дії, натисніть та утримуйте кнопку живлення/

відтворення впродовж приблизно восьми секунд.

•  Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено 

використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.

Підключення до іншого пристрою

Попередження щодо використання Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпроводового зв’язку, що використовує частоту 2,4 ГГц для 
підключення до різних пристроїв, розташованих на невеликій відстані один від одного. Вона 
дає змогу підключатися до інших пристроїв із підтримкою Bluetooth, таких як мобільні пристрої, 
комп’ютери, принтери та інші пристрої для дому, без використання кабелів та обмінюватися з ними 
даними.

•  Щоб уникнути проблем при підключенні динаміка Bluetooth до іншого пристрою, розмістіть 

обидва пристрої поряд.

•  Переконайтеся, що динамік Bluetooth та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах 

радіусу дії підключення Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання 
пристроїв.

•  Переконайтеся, між динаміком Bluetooth і підключеним пристроєм що немає перешкод, 

включаючи людські тіла, стіни, кути, або паркани.

•  Не торкайтеся антени Bluetooth підключеного пристрою.

Українська

9