Українська Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 617 из 799

background image

Початок роботи

4

Кнопки

Кнопка

Функція

Кнопка живлення/
відтворення

•  Щоб ввімкнути або вимкнути динамік Bluetooth натисніть та 

утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення.

•  Натисніть, щоб відтворити або призупинити відтворення музики.
•  Якщо динамік Bluetooth не реагує на ваші дії, натисніть та 

утримуйте кнопку впродовж приблизно восьми секунд, щоб 
вимкнути його.

Кнопка збільшення 
гучності (+)

•  Натисніть, щоб підвищити гучність під час відтворення музики.
•  Натисніть та утримуйте, щоб перейти до наступної пісні під час 

відтворення.

Кнопка зменшення 
гучності (-)

•  Натисніть, щоб зменшити гучність під час відтворення музики.
•  Натисніть та утримуйте, щоб перейти до попередньої пісні під 

час відтворення музичних файлів.

Кнопка регулювання 
яскравості 
підсвічування

•  Регулювання яскравості підсвічування.

Кнопка з’єднання 
Bluetooth

•  Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути режим з’єднання за 

допомогою Bluetooth.

•  Коли запущено режим з’єднання за допомогою Bluetooth, 

натисніть, щоб вийти з цього режиму.

•  Натисніть для повторного підключення пристрою у випадку 

розриву з’єднання.

Світловий індикатор

Світловий індикатор повідомляє про поточний стан динаміка Bluetooth.

Колір

Стан

Тричі блимає синім

Динамік Bluetooth вмикається

Тричі блимає червоним

Динамік Bluetooth вимикається

Горить червоним

Зарядження

Горить синім

Повністю заряджено

Блимає червоним і 
синім

Режим з’єднання Bluetooth

Українська

4