Türkçe Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 540 из 799

background image

Bluetooth hoparlörü kullanma

10

• 

Bluetooth, bazı endüstriyel, bilimsel, tıbbi ve düşük güç gerektiren ürünler il aynı frekansı 
kullanır ve bu tür ürünlerin yanında bağlantı kurarken etkileşim oluşabilir.

• 

Özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayan bazı cihazlar 
Bluetooth hoparlörünüzle ile uyumlu olmayabilir.

• 

Bluetooth özelliğini yasadışı amaçlar doğrultusunda kullanmayın (örneğin, dosyaların 
izinsiz kopyalanması veya ticari amaçlar doğrultusunda yasadışı iletişim kurma).

Bluetooth ile bağlanma

Bluetooth hoparlörü bir mobil cihazla eşleştirin. Cihazlar eşleştirildikten sonra, Bluetooth 
hoparlörü her açışınızda, hoparlör otomatik olarak bu mobil cihaza bağlanır.

 Bluetooth hoparlör 

 Bluetooth eşleştirme tuşunu en az üç saniye basılı tutarak Bluetooth 

eşleştirme moduna girin.
Gösterge ışığı kırmızı ve mavi renkte yanıp söner.

Bluetooth hoparlörü ilk kez açtığınızda, Bluetooth eşleştirme moduna geçer.

 Mobil Cihaz 

 Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve Bluetooth cihazlarını arayın.

Daha fazla bilgi için diğer cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

 Mobil Cihaz 

 Kullanılabilir cihazlar listesinden [Speaker] Bottle Design (0000) üzerine 

dokunun.

• 

Bluetooth hoparlörün PIN kodu, diğer cihazın Bluetooth ayarları ekranında parantez 
içinde yer alan dört haneli sayıdır. Bu sayı her Bluetooth hoparlörde farklıdır.

• 

Eğer Bluetooth bağlantısı başarısız olursa veya diğer cihaz Bluetooth hoparlörü 
bulamazsa, cihazın bilgilerini diğer cihazın listesinden kaldırın. Ardından, tekrar 
bağlanmayı deneyin.

• 

Bluetooth bağlantı aralığı ve ses kalitesi, bağlı cihazlara bağlı olarak farklılık 
gösterebilir.

Türkçe

10