Čeština Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 530 из 799

background image

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Jakoukoliv část této příručky je zakázáno reprodukovat, šířit, překládat nebo předávat jakoukoliv 
formou nebo způsobem, elektronicky či mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani pomocí jiných 
systémů pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

•  SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung 

Electronics.

•  Bluetooth

®

 je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. s celosvětovou 

platností.

•  Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Čeština

22