Čeština Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 527 из 799

background image

Příloha

19

Jiné zařízení Bluetooth nemůže reproduktor Bluetooth najít

•  Ujistěte se, že se reproduktor Bluetooth nachází v režimu párování Bluetooth.
•  Restartujte reproduktor Bluetooth a znovu nechte reproduktor Bluetooth vyhledat.
•  Ověřte, zda se reproduktor Bluetooth a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dosahu připojení 

Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Reproduktor Bluetooth nelze připojit k jinému zařízení Bluetooth

•  Ověřte, zda se reproduktor Bluetooth a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v maximálním 

dosahu připojení Bluetooth (10 m).

•  Na zařízení, ke kterému se chcete připojit, odpojte všechna spárovaná zařízení a zkuste znovu 

navázat připojení.

Připojení Bluetooth se často odpojuje

•  Pokud se mezi zařízeními nachází překážky, může dojít k omezení funkční vzdálenosti.
•  Ověřte, zda se reproduktor Bluetooth a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v maximálním 

dosahu připojení Bluetooth (10 m).

•  Když reproduktor Bluetooth používáte společně s jinými zařízeními Bluetooth, může být 

připojení ovlivněno elektromagnetickými vlnami. Používejte reproduktor Bluetooth v 
prostředích s menším počtem bezdrátových zařízení.

Reproduktor Bluetooth funguje jinak, než jak popisuje příručka

Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.

Baterie se vybíjí rychleji než v době nákupu

•  Když reproduktor Bluetooth či baterii vystavujete velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám, 

může dojít ke snížení použitelné kapacity baterie.

•  Baterie je spotřební zboží a její kapacita se bude postupem času snižovat.

Čeština

19