Čeština Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 526 из 799

background image

18

Příloha

Řešení problémů

Než se obrátíte na servisní středisko Samsung, vyzkoušejte následující řešení.

Reproduktor Bluetooth nejde zapnout

Pokud je baterie úplně vybitá, reproduktor Bluetooth se nezapne. Před zapnutím reproduktoru 
Bluetooth baterii plně nabijte.

Reproduktor Bluetooth se zasekává

Pokud reproduktor Bluetooth zamrzne nebo se zasekne, zkuste problém vyřešit vypnutím 
reproduktoru Bluetooth a jeho opětovným zapnutím.
Pokud reproduktor Bluetooth nezačne reagovat, ukončete a opět navažte připojení Bluetooth. 
Abyste to udělali, stiskněte tlačítko párování Bluetooth na dobu přibližně tří sekund. Až reproduktor 
Bluetooth přejde do režimu párování Bluetooth, znovu zařízení připojte a zkontrolujte, zda 
reproduktor Bluetooth funguje.
Pokud problém stále přetrvává, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Baterie se správně nenabíjí (v případě použití USB kabelů a nabíječek 

schválených společností Samsung)

Ujistěte se, že jsou USB kabel nebo nabíječka správně připojeny.
Pokud problém stále přetrvává, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Čeština

18