Čeština Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 524 из 799

background image

Používání Bluetooth reproduktoru

16

Světelná hudba

Když nastavíte režim světla na možnost Světelná hudba, bude se jas a barva světla měnit podle 
přehrávané hudby. Barva se bude měnit náhodně a jas se bude měnit podle hlasitosti přehrávané 
hudby.
V pravém horním rohu obrazovky se objeví ikona 

.

Režim Svíčka

Když nastavíte režim světla na možnost Režim Svíčka, bude světlo přirozeně blikat jako svíčka.
V pravém horním rohu obrazovky se objeví ikona 

.

Používání časovače vypnutí

Světlo můžete nastavit, aby se v předem nastavenou dobu automaticky vypnulo.

Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku Lux manager.
Pokud používáte mobilní zařízení se systémem iOS, na domovské obrazovce klepněte na 
položku Lux manager.

Klepněte na 

 

→ Časovač usínání.

Nastavte časovač a klepněte na možnost Start.
V předem nastavenou dobu se světlo a hudba vypnou.

Čeština

16