Čeština Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 523 из 799

background image

Používání Bluetooth reproduktoru

15

Výběr dalších barev světla

Kromě přednastavených barev můžete vybrat i další barvy světla.

Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku Lux manager.
Pokud používáte mobilní zařízení se systémem iOS, na domovské obrazovce klepněte na 
položku Lux manager.

Klepněte na 

 

→ Moje barva.

V panelu pro výběr barvy klepněte na požadovanou barvu.
Na světlo bude použita zvolená barva.

Chcete-li zvolenou barvu uložit, klepněte na položku 

.

Chcete-li uloženou barvu odstranit, klepněte na ikonu uložené barvy a podržte ji.

Změna barvy světla pomocí reproduktoru Bluetooth

Použijte funkci rozeznávání pohybu reproduktoru Bluetooth.
Pro náhodnou změnu barvy světla zatřepte reproduktorem Bluetooth. Pokud se jas a barva podle 
pohybu nemění, klepněte na hlavní obrazovce aplikace Lux manager na položku 

 

→ Nastavení

potom klepněte na přepínač pod položkou Motion UX, abyste funkci rozpoznání pohybu aktivovali.

Změna režimu světla

Režim světla můžete změnit tak, aby vytvářelo různé nálady.
Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku Lux manager. Pokud používáte 
mobilní zařízení se systémem iOS, na domovské obrazovce klepněte na položku Lux manager.
Klepněte na 

 a vyberte jednu z následujících položek.

Světelná vlna

Když nastavíte režim světla na možnost Světelná vlna, bude se barva světla náhodně měnit.
V pravém horním rohu obrazovky se objeví ikona 

.

Pulsující světlo

Když nastavíte režim světla na možnost Pulsující světlo, bude se jas světla pravidelně měnit, takže 
bude světlo pomalu pulzovat.
V pravém horním rohu obrazovky se objeví ikona 

.

Čeština

15