Čeština Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 522 из 799

background image

Používání Bluetooth reproduktoru

14

Úprava jasu světla

Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku Lux manager.
Pokud používáte mobilní zařízení se systémem iOS, na domovské obrazovce klepněte na 
položku Lux manager.

Klepněte na 

 nebo 

 pro úpravu jasu.

Nebo pro úpravu jasu táhněte prstem nahoru nebo dolů po obrazovce.

Úprava jasu světla pomocí reproduktoru Bluetooth

Chcete-li upravit jas světla pomocí reproduktoru Bluetooth, stiskněte tlačítko pro úpravu jasu světla.
Případně můžete použít funkci rozeznávání pohybu reproduktoru Bluetooth. Naklopte reproduktor 
Bluetooth o více než 100°. Jas se začne postupně měnit. Když se jas změní na požadovanou úroveň, 
obraťte zařízení zase do svislé polohy. Pokud se jas nemění podle pohybu, klepněte na hlavní 
obrazovce aplikace Lux manager na položku 

 

→ Nastavení, potom klepněte na přepínač pod 

položkou Motion UX, abyste funkci rozpoznání pohybu aktivovali.

Změna barvy světla

Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku Lux manager.
Pokud používáte mobilní zařízení se systémem iOS, na domovské obrazovce klepněte na 
položku Lux manager.

Táhněte prstem směrem doleva nebo doprava pro výběr z přednastavených barev.

Ve spodní části obrazovky s barvami vyberte ikonu barvy.
Případně můžete klepnout na požadovanou barvu na obrazovce.

Na světlo bude použita zvolená barva.

Čeština

14