Čeština Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 521 из 799

background image

Používání Bluetooth reproduktoru

13

Používání světla

Představení aplikace Lux manager

Chcete-li lampu nakonfigurovat nebo používat další funkce lampy, stáhněte si aplikaci Lux manager 
a nainstalujte ji do svého mobilního zařízení připojeného pomocí Bluetooth. Aplikaci Lux manager 
si můžete stáhnout ze služby Galaxy Apps nebo Obchod Play. Pokud používáte mobilní zařízení se 
systémem iOS, můžete aplikaci stáhnout z obchodu App Store společnosti Apple.
Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku Lux manager. Pokud používáte 
mobilní zařízení se systémem iOS, na domovské obrazovce klepněte na položku Lux manager.
Aplikace Lux manager se automaticky propojí s reproduktorem Bluetooth. Pokud používáte mobilní 
zařízení se systémem iOS, klepněte ve vyskakovacím okně na název reproduktoru Bluetooth.
Pokud se aplikace nepropojí s reproduktorem Bluetooth, klepněte na hlavní obrazovce aplikace 
Lux manager na položku 

 

→ Správce připojení a připojte reproduktor Bluetooth ručně tím, že 

klepnete na jeho název.

Ikona barvy

Ikona obrazovky s barvami

Slouží k úpravě jasu světla.

Slouží k úpravě jasu světla.

Slouží k otevření hlavní obrazovky 

aplikace Lux manager.

Slouží k zapínání nebo vypínání 

světla.

Čeština

13