Čeština Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 520 из 799

background image

Používání Bluetooth reproduktoru

12

Připojování pomocí zvukového kabelu

Připojte reproduktor Bluetooth k zařízení pomocí zvukového kabelu. Když je reproduktor Bluetooth 
připojen pomocí zvukového kabelu, můžete pouze nastavovat hlasitost.

 Reproduktor Bluetooth 

 Zapojte zvukový kabel do konektoru zvukového kabelu.

 Druhé zařízení 

 Zapojte druhý konec zvukového kabelu do zvukového výstupního konektoru.

•  Pokud je reproduktor Bluetooth současně připojen k zařízení pomocí zvukového kabelu 

a k jinému zařízení pomocí Bluetooth, bude reproduktor Bluetooth přehrávat zvuk pouze 
ze zařízení připojeného pomocí Bluetooth.

•  Konektor audio kabelu byl optimalizován pro mobilní zařízení Samsung. Když 

reproduktor Bluetooth připojíte k jinému zařízení než k mobilnímu zařízení Samsung, 
může se přehrávání náhle zastavit nebo se může v závislosti na hlasitosti objevit zpětná 
vazba. Hlasitost upravte podle potřeby.

Poslech hudby

Můžete poslouchat hudbu přehrávanou na připojeném zařízení.
Stisknutím vypínače/tlačítka přehrávání spusťte přehrávání hudby.

Pozastavení nebo obnovení přehrávání

Chcete-li pozastavit nebo obnovit přehrávání, stiskněte vypínač/tlačítko přehrávání.

Nastavení hlasitosti

Stisknutím tlačítka hlasitost nastavíte hlasitost během přehrávání.

Přeskočení na další skladby

Stisknutím a přidržením tlačítka hlasitost (+) přeskočíte během přehrávání na následující skladbu.
Stisknutím a přidržením tlačítka hlasitost (-) přeskočíte během přehrávání na předchozí skladbu.

Čeština

12