Čeština Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 518 из 799

background image

Používání Bluetooth reproduktoru

10

•  Bluetooth používá stejnou frekvenci jako některé průmyslové, vědecké, lékařské a slaboproudé 

produkty a pokud provádíte připojování v blízkosti těchto typů produktů, může docházet k 
rušení.

•  Některá zařízení, zvláště ta, která nebyla testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, 

nemusí být s reproduktorem Bluetooth kompatibilní.

•  Nepoužívejte funkci Bluetooth pro nelegální účely (například pro pirátské kopírování souborů 

nebo ilegálnímu napojování do komunikací pro komerční účely).

Připojování pomocí funkce Bluetooth

Spárujte reproduktor Bluetooth s mobilním zařízením. Jakmile budou zařízení spárována, 
reproduktor Bluetooth se automaticky připojí k mobilnímu zařízení, jakmile reproduktor Bluetooth 
zapnete.

 Reproduktor Bluetooth 

 Stiskněte a déle než tři sekundy držte tlačítko párování Bluetooth, aby 

zařízení vstoupilo do režimu párování Bluetooth.
Kontrolka bude blikat červeně a modře.

Po prvním zapnutí přejde reproduktor Bluetooth do režimu párování zařízení Bluetooth.

 Mobilní zařízení 

 Aktivujte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth.

Více informací naleznete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

 Mobilní zařízení 

 V seznamu dostupných zařízení klepněte na položku [Speaker] Bottle 

Design (0000).

•  Kód PIN reproduktoru Bluetooth je čtyřmístné číslo v závorkách zobrazené na obrazovce 

nastavení Bluetooth druhého zařízení. Číslo se liší v závislosti na reproduktoru Bluetooth.

•  Pokud připojení Bluetooth selže nebo pokud druhé zařízení nedokáže reproduktor 

Bluetooth vyhledat, odeberte údaje o zařízení ze seznamu druhého zařízení. Pak zkuste 
připojení zopakovat.

•  Rozsah připojení Bluetooth a kvalita zvuku se mohou lišit v závislosti na připojených 

zařízeních.

Čeština

10