Čeština Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 517 из 799

background image

9

Používání Bluetooth 

reproduktoru

Zapínání nebo vypínání Bluetooth reproduktoru

Chcete-li reproduktor Bluetooth zapnout nebo vypnout, stiskněte vypínač/tlačítko přehrávání a 
podržte ho.
Po prvním zapnutí se rozsvítí světlo a reproduktor Bluetooth přejde do režimu párování Bluetooth.

•  Pokud je reproduktor Bluetooth zamrzlý a nereaguje, stiskněte a přibližně osmi sekund 

držte vypínač/tlačítko přehrávání.

•  Dodržujte všechna varování a nařízení vydaná schváleným personálem v oblastech, kde 

je použití bezdrátových zařízení zakázáno, jako jsou například letadla a nemocnice.

Připojování k jinému zařízení

Poznámky týkající se používání Bluetooth

Bluetooth je standard bezdrátové technologie využívající frekvenci 2,4 GHz pro připojování k různým 
zařízením na krátké vzdálenosti. Slouží k připojování a výměně dat s jinými zařízeními s podporou 
technologie Bluetooth, jako jsou mobilní zařízení, počítače, tiskárny a další digitální zařízení v 
domácnosti, aniž by bylo potřeba k připojení používat kabely.

•  Chcete-li se vyhnout možným problémům s připojováním reproduktoru Bluetooth k jinému 

zařízení, umístěte obě zařízení blízko k sobě.

•  Ověřte, zda se reproduktor Bluetooth a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dosahu připojení 

Bluetooth (10 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.

•  Ujistěte se, že se mezi reproduktorem Bluetooth a připojovaným zařízením nenacházejí žádné 

překážky, například osoby, zdi, rohy nebo ploty.

•  Nedotýkejte se Bluetooth antény připojovaného zařízení.

Čeština

9